Từ chối nhận hàng hóa cho thuê được quy định như thế nào?

Cho thuê hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê. Bên thuê hàng hóa có được từ chối nhận hàng hóa cho thuê không? Pháp luật quy định vấn đề này như thế nào?

Kiểm tra hàng hóa cho thuê

Tại Khoản 1 Điều 276 Luật Thương mại 2005 quy định như sau:

Điều 276. Từ chối nhận hàng

1. Bên cho thuê phải dành cho bên thuê một thời gian hợp lý sau khi nhận được hàng hoá để kiểm tra.”

Bên thuê có quyền kiểm tra hàng hóa cho thuê sau khi nhận được hàng hóa từ bên cho thuê. Bên cho thuê phải dành cho bên thuê một thời gian hợp lý để kiểm tra hàng hóa.

Trong hợp đồng mua bán hàng hóa, việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng được quy định tại Điều 44 Luật Thương mại 2005 như sau:

+ Trường hợp các bên có thoả thuận để bên mua hoặc đại diện của bên mua tiến hành kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng thì bên bán phải bảo đảm cho bên mua hoặc đại diện của bên mua có điều kiện tiến hành việc kiểm tra.

+ Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên mua hoặc đại diện của bên mua trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải kiểm tra hàng hóa trong một thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép; trường hợp hợp đồng có quy định về việc vận chuyển hàng hóa thì việc kiểm tra hàng hoá có thể được hoãn lại cho tới khi hàng hoá được chuyển tới địa điểm đến.

+ Trường hợp bên mua hoặc đại diện của bên mua không thực hiện việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng theo thỏa thuận thì bên bán có quyền giao hàng theo hợp đồng.

+ Bên bán không phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hoá mà bên mua hoặc đại diện của bên mua đã biết hoặc phải biết nhưng không thông báo cho bên bán trong thời hạn hợp lý sau khi kiểm tra hàng hoá.

+ Bên bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hoá mà bên mua hoặc đại diện của bên mua đã kiểm tra nếu các khiếm khuyết của hàng hoá không thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông thường và bên bán đã biết hoặc phải biết về các khiếm khuyết đó nhưng không thông báo cho bên mua.

Từ chối nhận hàng hóa cho thuê

Tại Khoản 2 Điều 276 Luật Thương mại 2005 quy định về quyền từ chối nhận hàng hóa cho thuê của bên thuê trong các trường hợp như sau:

“2. Bên thuê có quyền từ chối nhận hàng hoá trong các trường hợp sau đây:

a) Bên cho thuê không dành cho bên thuê điều kiện, thời gian hợp lý để kiểm tra hàng hoá;

b) Khi kiểm tra hàng hóa, bên thuê phát hiện thấy hàng hoá không phù hợp với hợp đồng.”

Hàng hóa cho thuê không phù hợp với hợp đồng là những hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây (theo Điều 275 Luật Thương mại 2005):

+ Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hoá cùng chủng loại;

+ Không phù hợp với mục đích cụ thể mà bên thuê đã cho bên cho thuê biết hoặc bên cho thuê phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng;

+ Không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng mà bên cho thuê đã giao cho bên thuê.

Như vậy, trong trường hợp bên cho thuê không dành cho bên thuê điều kiện, thời gian hợp lý để kiểm tra hàng hóa hoặc khi bên thuê khi kiểm tra hàng hóa phát hiện thấy hàng hóa không phù hợp với hợp đồng thì bên thuê hàng hóa có quyền từ chối nhận hàng hóa cho thuê.

Từ chối nhận hàng hóa là quyền của bên thuê hàng hóa trường trường hợp quy định của pháp luật. Vì vậy, để đảm bảo hợp đồng cho thuê hàng hóa được thực hiện hiệu quả, bên cho thuê hàng hóa cần phải đảm bảo các điều kiện của hàng hóa cho thuê và tuân thủ các quy định về tạo điều kiện cho bên thuê hàng hóa kiểm tra hàng hóa cho thuê.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Thương mại 2005

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quyền và nghĩa vụ cầu bên yêu cầu giám định được quy định như thế nào?

Thương mại 27/10/2021

Bài viết phân tích các quyền và nghĩa vụ cầu bên yêu cầu giám định

Ủy quyền giám định là gì?

Thương mại 27/10/2021

Tại Điều 267 Luật Thương mại 2005 quy định về ủy quyền giám định

Giám định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước là như thế nào?

Thương mại 27/10/2021

Giám định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước quy định tại Điều 268 Luật Thương mại 2005

Cho thuê hàng hóa là gì?

Thương mại 28/10/2021

Cho thuê hàng hóa quy định tại Điều 269 Luật Thương mại 2005

Chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê được quy định như thế nào?

Thương mại 28/10/2021

Bài viết phân tích việc chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê

Thế nào là hàng hóa cho thuê không phù hợp với hợp đồng?

Thương mại 28/10/2021

Hàng hóa cho thuê không phù hợp với hợp đồng quy định tại Điều 275 Luật Thương mại 2005

Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê hàng hóa là gì?

Thương mại 28/10/2021

Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê hàng hóa quy định tại Điều 273 Luật Thương mại 2005