Ủy quyền giám định là gì?

Trong lĩnh vực thương mại, các thương nhân và người tiêu dùng khi tham gia qua hệ mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thương mại cũng thường xuất hiện nhu cầu sử dụng dịch vụ của một cơ quan chuyên môn, độc lập với các bên nhằm xác định rõ tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ liên quan đến số lượng, chất lượng, giá trị, yêu cầu kĩ thuật của hàng hóa, nội dung và yêu cầu của dịch vụ, tổn thất thực tế và nguyên nhân dẫn đến các tổn thất thực tế đó. Người ta gọi các hoạt động này là dịch vụ giám định. Vậy thương nhân khi tham gia dịch vụ giám định có được ủy quyền giám định hay không? Pháp luật quy định vấn đề này như thế nào?

Ủy quyền giám định khi nào?

Ủy quyền là việc giao cho một người khác thay mặt mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp pháp (theo Điều 138 Bộ luật dân sự 2015).

Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng (theo Điều 254 Luật Thương mại 2005).

Giám định bao gồm một hoặc một số nội dung về số lượng, chất lượng, bao bì, giá trị hàng hoá, xuất xứ hàng hoá, tổn thất, độ an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch, kết quả thực hiện dịch vụ, phương pháp cung ứng dịch vụ và các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

Tại Điều 267 Luật Thương mại 2005 quy định về ủy quyền giám định như sau:

Điều 267. Uỷ quyền giám định

Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định nước ngoài được thuê thực hiện giám định mà chưa được phép hoạt động tại Việt Nam thì thương nhân đó được ủy quyền cho thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định đã được phép hoạt động tại Việt Nam thực hiện dịch vụ giám định nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về kết quả giám định.”

Như vậy, ủy quyền giám định được thực hiện bởi thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định nước ngoài mà chưa được phép hoạt động tại Việt Nam thì có thể ủy quyền cho thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định khác đã được phép hoạt động tại Việt Nam thực hiện dịch vụ giám định. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thực hiện ủy quyền vẫn phải chịu trách nhiệm về kết quả giám định.

Hợp đồng ủy quyền giám định phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật (theo Điều 13 Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006).

Quyền và nghĩa vụ của bên uỷ quyền giám định

Tại Điều 16 Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền giám định.

Bên uỷ quyền giám định có các quyền sau đây:

+ Yêu cầu bên được ủy quyền giám định thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền giám định;

+ Yêu cầu bên được uỷ quyền giám định thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc theo hợp đồng uỷ quyền;

+ Được yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên được uỷ quyền vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006.

Bên uỷ quyền giám định có các nghĩa vụ sau đây:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để phục vụ yêu cầu giám định;

+ Chịu trách nhiệm về kết quả giám định đối với bên yêu cầu giám định;

+ Trả thù lao dịch vụ và các chi phí khác theo thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền giám định;

+ Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quyền và nghĩa vụ của bên được uỷ quyền

Tại Điều 17 Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của bên được ủy quyền giám định.

Bên được uỷ quyền giám định có các quyền sau đây:

+ Yêu cầu bên ủy quyền giám định cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để phục vụ việc giám định theo hợp đồng ủy quyền giám định;

+ Được thuê chuyên gia giám định trong và ngoài nước để thực hiện dịch vụ giám định; được tạm nhập tái xuất phương tiện kỹ thuật để thực hiện nghiệp vụ giám định;

+ Nhận thù lao dịch vụ và các chi phí khác theo thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền giám định.

Bên được uỷ quyền giám định có các nghĩa vụ sau đây:

+ Thực hiện công việc theo hợp đồng ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó;

+ Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;

+ Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc uỷ quyền;

+ Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 2 Điều 17 Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006;

+ Cung cấp chứng thư giám định theo hợp đồng uỷ quyền.

Như vậy, ủy quyền giám định được thực hiện giữa các thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. Các bên cần tuân thủ đúng theo các quyền và nghĩa vụ của mình khi thực hiện ủy quyền giám định.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Thương mại 2005

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Dịch vụ giám định là gì?

Thương mại 25/10/2021

Dịch vụ giám định được quy định tại Điều 254 Luật Thương mại 2005

Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại là gì?

Thương mại 26/10/2021

Bài viết phân tích các quy định về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Các yêu cầu đối với hoạt động giám định hàng hóa, dịch vụ là gì?

Thương mại 26/10/2021

Bài viết phân tích các yêu cầu đối với hoạt động giám định hàng hóa, dịch vụ

Giám định viên là ai? Tiêu chuẩn để trở thành giám định viên là gì?

Thương mại 27/10/2021

Tiêu chuẩn để trở thành giám định viên được quy định tại Điều 259 Luật Thương mại 2005

Chứng thư giám định là gì?

Thương mại 27/10/2021

Chứng thư giám định quy định tại Điều 260 Luật Thương mại 2005

Giá trị pháp lý của chứng thư giám định là gì?

Thương mại 27/10/2021

Bài viết phân tích các quy định về giá trị pháp lý của chứng thư giám định

Quyền và nghĩa vụ cầu bên yêu cầu giám định được quy định như thế nào?

Thương mại 27/10/2021

Bài viết phân tích các quyền và nghĩa vụ cầu bên yêu cầu giám định

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định được quy định như thế nào?

Thương mại 27/10/2021

Bài viết phân tích các quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định