Biểu quyết của Ủy ban nhân dân như thế nào?

Phiên họp Ủy ban nhân dân là hình thức hoạt động tập thể và chủ yếu nhất của Ủy ban nhân dân. Tại phiên họp, Ủy ban nhân dân biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật. Vậy quy định về biểu quyết tại phien họp Ủy ban nhân dân như thế nào? Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này.

Biểu quyết là biểu thị sự đồng tình hay không đồng tình của cá nhân hay tập thể khi quyết định một vấn đề nào đó bằng cách dơ tay hoặc bỏ phiếu kín, hoặc ấn nút phương tiện điện tử. Biểu quyết là cách chấm dứt việc thảo luận để đi đến kết luận cuối cùng (theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số) về một chủ trương, biện pháp nào đó hay để lựa chọn người đại diện vào cơ quan lãnh đạo của nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội. Biểu quyết được sử dụng rộng rãi ở nhiều tập thể, cơ quan, tổ chức thể hiện tính dân chủ, bình đẳng của tập thể, cơ quan, tổ chức đó. Thông thường vấn đề được quyết định theo ý kiến của đa số (trên 50% số thành viên biểu quyết tán thành).

1. Biểu quyết trực tiếp tại phiên họp Ủy ban nhân dân:

Điều 117 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định về biểu quyết tại phiên họp Ủy ban nhân dân như sau:

Điều 117. Biểu quyết tại phiên họp Ủy ban nhân dân

1. Ủy ban nhân dân quyết định các vấn đề tại phiên họp bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ủy ban nhân dân có quyền biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không biểu quyết.

2. Ủy ban nhân dân quyết định áp dụng một trong các hình thức biểu quyết sau đây:

a) Biểu quyết công khai;

b) Bỏ phiếu kín.

3. Quyết định của Ủy ban nhân dân phải được quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành. Trường hợp số tán thành và số không tán thành ngang nhau thì quyết định theo ý kiến biểu quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.”

Theo quy định trên, việc biểu quyết tại phiên họp Ủy ban nhân dân như sau:

a. Quyền biểu quyết:

Điều 29 Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền biểu quyết của công dân như sau

“Điều 29.

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.”

Tại phiên họp Ủy ban nhân dân, biểu quyết là hình thức hoạt động quan trọng nhất. Ủy ban nhân dân biểu quyết tập thể và quyết định theo đa số về các vấn đề tại phiên họp. Các thành viên của Ủy ban nhân dân có quyền đồng ý, không đồng ý hoặc không biểu quyết về những vấn đề đưa ra tại phiên họp.

b. Hình thức biểu quyết:

Về hình thức biểu quyết, Ủy ban nhân dân có hai hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín.

Biểu quyết công khai là việc công bố, cung cấp thông tin về đại biểu Ủy ban nhân dân và lựa chọn mà Ủy ban nhân dân đó bỏ phiếu.

Bỏ phiếu kín là việc đại biểu Ủy ban nhân dân bỏ phiếu được giữ bí mật và đại biểu đó không viết tên của mình lên trên phiếu. Người bỏ phiếu không cho ai biết sự lựa chọn của mình. Việc bỏ phiếu giúp ngăn ngừa những tác động bên ngoài làm ảnh hưởng đến người bỏ phiếu và kết quả bỏ phiếu.

c. Kết quả của biểu quyết:

Quyết định của Ủy ban nhân dân phải được quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành. Trường hợp số tán thành và số không tán thành ngang nhau thì quyết định theo ý kiến biểu quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Ví dụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có từ 9 đến 11 thành viên thì biểu quyết có hiệu lực khi có từ 5 đến 6 thành viên biểu quyết tán thành. Nếu kết quả biểu quyết ngang nhau như 4 phiếu tán thành, 4 phiếu không tán thành, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân biểu quyết theo ý nào thì kết quả biểu quyết sẽ theo ý đó.

2. Biểu quyết bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến:

Mọi thành viên của Ủy ban nhân dân có quyền và nghĩa vụ tham gia khi Ủy ban nhân dân tổ chức lấy ý kiến. Mỗi thành viên có quyền thể hiện ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý vào Phiếu lấy ý kiến. Các thành viên phải tự mình viết và ký vào Phiếu lấy ý kiến, không được nhờ người khác viết thay. Ý kiến được biểu quyết bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến có giá trị như biểu quyết tại phiên họp Ủy ban nhân dân.

Điều 118 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định về biểu quyết bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến như sau:

Điều 118. Biểu quyết bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến

1. Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức thảo luận, biểu quyết tại phiên họp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định việc biểu quyết của thành viên Ủy ban nhân dân bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến. Việc biểu quyết bằng hình thức phiếu ghi ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 117 của Luật này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phải thông báo kết quả biểu quyết bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến tại phiên họp Ủy ban nhân dân gần nhất.”

Theo quy định trên, việc biểu quyết bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến như sau:

a. Chủ thể quyết định việc biểu quyết bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân có quyền quyết định việc biểu quyết của thành viên Ủy ban nhân dân bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến.

b. Các trường hợp biểu quyết bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến:

Biểu quyết bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến trong các trường hợp sau:

-        Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp thiết, cần phải giải quyết ngay mà không kịp tổ chức phiên họp Ủy ban nhân dân. 

-        Đối với một số vấn đề đơn giản, không nhất thiết phải tổ chức thảo luận, biểu quyết tại phiên họp Ủy ban nhân dân.

c. Kết quả của biểu quyết:

Kết quả biểu quyết bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến phải được quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành. Trường hợp số tán thành và số không tán thành ngang nhau thì quyết định theo ý kiến biểu quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Ví dụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có từ 9 đến 11 thành viên thì biểu quyết có hiệu lực khi có từ 5 đến 6 thành viên biểu quyết tán thành. Nếu kết quả biểu quyết ngang nhau như 4 phiếu tán thành, 4 phiếu không tán thành, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân biểu quyết theo ý nào thì kết quả biểu quyết sẽ theo ý đó.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày các quy định về việc biểu quyết của Ủy ban nhân dân.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan