Kiểm tra, xử lý hồ sơ, trình ký ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ như thế nào?

Hồ sơ dự thảo quyết định trình Thủ tướng Chính phủ gồm những tài liệu nào? Việc kiểm tra, xử lý hồ sơ, trình ký ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ được quy định như thế nào? Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này.

Quyết định là hình thức văn bản pháp luật bao gồm cả văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Quyết định được dùng để ban hành các biện pháp, thể lệ cụ thể nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Quyết định là văn bản áp dụng pháp luật thường gọi là văn bản cá biệt do cơ quan và cá nhân có thẩm quyền ban hành để giải quyết công việc hàng ngày của mình. Theo pháp luật, quyết định là hình thức văn bản của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Dự thảo quyết định là bản thảo về một nghị định do cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền trình dự án luật mà mình soạn thảo, chuẩn bị theo các giai đoạn của quy trình ban hành văn bản quy pham pháp luật chặt chẽ được pháp luật quy định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thông qua, ban hành.

Hồ sơ dự thảo quyết định trình Thủ tướng Chính phủ:

Điều 99 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định hồ sơ dự thảo quyết định trình Thủ tướng Chính phủ gồm những tài liệu sau đây:

- Tờ trình về dự thảo quyết định.

- Dự thảo quyết định đã được chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định.

- Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo quyết định.

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Tài liệu khác (nếu có).

Trong đó, tờ trình về dự thảo quyết định; dự thảo quyết định đã được chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định; báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định được gửi bằng bản giấy, các tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử.

Kiểm tra, xử lý hồ sơ, trình ký ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

Kiểm tra, xử lý hồ sơ:

Điều 100 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự thảo quyết định, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ dự thảo quyết định. Trường hợp còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về những vấn đề lớn thuộc nội dung của dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp gồm đại diện lãnh đạo của cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ Tư pháp, lãnh đạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan để giải quyết trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc xử lý hồ sơ dự thảo quyết định tại Văn phòng Chính phủ được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 34/201/NĐ-CP như sau:

- Văn phòng Chính phủ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự án, dự thảo. Trường hợp hồ sơ dự án, dự thảo không đầy đủ, chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Chậm nhất là 07 ngày, kể từ ngày Văn phòng Chính phủ nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp giữa các cơ quan có liên quan. Chậm nhất là 07 ngày, kể từ ngày cuộc họp được tổ chức, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án, dự thảo để trình Chính phủ.

Căn cứ vào ý kiến tại cuộc họp này, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo quyết định trình Thủ tướng Chính phủ. Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về dự thảo quyết định thì cơ quan chủ trì soạn thảo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo quyết định và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định.

Xem xét, ký ban hành quyết định:

Thủ tướng Chính phủ có quyền xem xét, ký ban hành quyết định.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày về việc kiểm tra, xử lý hồ sơ, trình ký ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trách nhiệm lập danh mục văn bản quy định chi tiết như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 25/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm lập danh mục văn bản quy định chi tiết

Đề nghị xây dựng nghị định và lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng nghị định như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 25/10/2021

Bài viết trình bày về đề nghị xây dựng nghị định và lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng nghị định

Xem xét, thông qua đề nghị xây dựng nghị định như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc xem xét, thông qua đề nghị xây dựng nghị định

Thẩm định dự thảo nghị định như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc thẩm định dự thảo nghị định

Thẩm định đề nghị xây dựng nghị định như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc thẩm định đề nghị xây dựng nghị định

Xin ý kiến về việc ban hành nghị định và xem xét, thông qua dự thảo nghị định như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc xin ý kiến về việc ban hành nghị định và xem xét, thông qua dự thảo nghị định

Trách nhiệm của cơ quan đề nghị xây dựng nghị định như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của cơ quan đề nghị xây dựng nghị định

Trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo nghị định là gì?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo nghị định