Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân là gì? (P2)

Nếu như ở phần trước, chúng tôi đã trình bày về nhiệm vụ tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách; quyền thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách; quyền giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân. Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày về những vấn đề sau:

4. Nhiệm vụ tổ chức khảo sát tình hình:

Khoản 4 Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thứ tư của các Ban của Hội đồng nhân dân như sau:

Điều 109. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân

4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.”

Khảo sát là thu thập thông tin theo mục đích của người xây dựng cuộc khảo sát.

Ví dụ: Công ty nước nước ngoài muốn tìm hiểu thị trường Việt Nam thì họ phải khảo sát thị trường Việt Nam để định hướng cho việc kinh doanh. Về hình thức thì khảo sát có thể không gặp gỡ trực tiếp, gửi Phiếu khảo sát. Từ thông tin của cuộc khảo sát sẽ có những mẫu chung chiếm đa số trong cuộc khảo sát, kết quả mẫu chung sẽ là định hướng cho kế hoạch kinh doanh.

Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định khác của luật có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Các Ban của Hội đồng nhân dân tổ chức khảo sát, thu thập thông tin về việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách nhằm phát hiện những sai sót, đảm cảo cho việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật ở địa phương.

5. Nhiệm vụ báo cáo kết quả hoạt động giám sát:

Khoản 5 Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thứ năm của các Ban của Hội đồng nhân dân như sau:

Điều 109. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân

5. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.”

Kết quả hoạt động giám sát là những đạt được, thu được qua quá trình theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Các Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ giám sát về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. Các Ban chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân để Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân nắm được hoạt động cúa các cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương mình trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn. Nếu có sai phạm sẽ kịp thời xử lý theo thẩm quyền.

6. Nhiệm vụ báo cáo công tác:

Khoản 6 Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thứ sáu của các Ban của Hội đồng nhân dân như sau:

Điều 109. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân

6. Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.”

Báo cáo công tác là việc các cơ quan nhà nước hoặc đoàn thể, tổ chức xã hội thể hiện tình hình, kết quả thực hiện công việc nhằm giúp cho cơ quan, người có thẩm quyền có thông tin phục vụ việc phân tích, đánh giá, điều hành, ban hành các quyết định quản lý phù hợp.

Các Ban của Hội đồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân để Hội đồng nhân dân phân tích, đánh giá, điều hành, ban hành các quyết định quản lý phù hợp ở địa phương mình.

Hội đồng nhân dân họp mỗi năm ít nhất hai kỳ hoặc họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân. Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân vào thời gian Hội đồng nhân dân họp. Trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Hội đồng nhân dân đã trình bày về nhiệm vụ và quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan