Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện là gì?

Ủy ban nhân dân là cơ quan đại biểu của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương được tổ chức ở tất cả các đơn vị hành chính các cấp (tỉnh, huyện, xã). Vậy nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện được quy định như thế nào? Sau đây, Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Căn cứ Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định như sau:

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiêm giải quyết công việc theo chức năng, quyền hạn của mình.

Ủy ban nhân dân huyện thảo luận và quyết định tại phiên họp Ủy ban nhân dân huyện hoặc gửi lấy ý kiến các thành viên Gửi lấy ý kiến các thành viên UBND huyện. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ủy ban nhân dân huyện quyết nghị tập thể những công việc sau đây:

 • Chương trình hoạt động cả nhiệm kỳ và chương trình công tác hàng năm của Ủy ban nhân dân huyện;
 • Các dự án, chương trình, báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh;
 • Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh;
 • Các vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách và cơ chế đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối nội và đối ngoại;
 • Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 5 năm, hàng năm; các chương trình trọng điểm của huyện; dự toán ngân sách, dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, quyết toán ngân sách hàng năm và quỹ dự trữ của huyện;
 • Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thành lập mới, sáp nhập, chia tách, giải thể các thôn, bản, Tổ dân phố; đề nghị điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính ở địa phương;
 • Kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành, thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện;
 • Những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện điều hành giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân huyện. Ủy ban nhân dân huyện thảo luận và quyết định từng vấn đề tại phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ hoặc bất thường. Đối với những vấn đề không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tập thể hoặc vấn đề do yêu cầu cấp bách, không có điều kiện tổ chức họp tập thể Ủy ban nhân dân huyện, thì theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện gửi toàn bộ hồ sơ, đề án, kế hoạch, chương trình, văn bản quy phạm pháp luật theo quy trình qua hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trong thời hạn 02 ngày làm việc (đối với hồ sơ thông thường), 07 ngày làm việc (đối với văn bản qui phạm pháp luật) kể từ ngày nhận được hồ sơ, đề án, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan phải có ý kiến trả lời. Sau thời hạn nêu trên, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện không có ý kiến thì xem như đồng ý và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về quyết định của mình.

Các quyết định tập thể của Ủy ban nhân dân huyện phải được trên 50% tổng số thành viên Ủy ban nhân dân huyện đồng ý thông qua. Khi biểu quyết tại phiên họp cũng như qua hệ thống, nếu số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã biểu quyết hoặc đồng ý qua hệ thống. Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện được thảo luận, tham gia ý kiến dân chủ và có quyền bảo lưu ý kiến nhưng phải thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện phân công Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thay mặt Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định những vấn đề đột xuất, cấp bách cần phải xử lý gấp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện hoặc những vấn đề đã được Ủy ban nhân dân huyện thống nhất về nguyên tắc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm báo cáo tại phiên họp Ủy ban nhân dân huyện gần nhất về những vấn đề đã quyết định.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã chỉ ra các quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
 • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan