Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là gì?

Chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định. Vậy Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương như thế nào? Sau đây, Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này. 

Điều 42 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định như sau:

Điều 42. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 21 của Luật này.

2. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại các khoản 2, 3,4 và 5 Điều 40 của Luật này.

3. Thực hiện chủ trương, biện pháp tạo nguồn tài chính, huy động vốn để phát triển đô thị; xây dựng và quản lý thống nhất công trình hạ tầng đô thị theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định cơ chế khuyến khích phát triển công trình hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, Nhân dân Thành phố về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương thảo luận và biểu quyết tại phiên họp Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc gửi phiếu ghi ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố.

Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương phải được quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương biểu quyết tán thành khi biểu quyết tại phiên họp Ủy ban nhân dân Thành phố, cũng như khi sử dụng phiếu ghi ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố. Nếu số phiếu tán thành và không tán thành bằng nhau thì quyết định theo ý kiến biểu quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương thay mặt Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định những vấn đề đột xuất, cấp bách cần phải xử lý gấp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc những vấn đề đã được Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất về nguyên tắc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương báo cáo tại phiên họp Ủy ban nhân dân Thành phố gần nhất về những vấn đề đã quyết định.

Căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương tăng cường phân cấp cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện một cách liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương phù hợp quy định pháp luật.

Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thị xã trực tiếp thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể.

Ủy ban nhâ dân thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

 • Trình Hội đồng nhân dân Thành phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định hoặc thông qua các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
 • Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương hoặc xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.
 • Quyết định việc thí điểm thực hiện cơ chế, chính sách đối với những vấn đề mới chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp thực tiễn mà thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, làm cơ sở cho việc điều chỉnh hoặc ban hành cơ chế, chính sách mới. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
 • Các dự thảo đề án phát triển ngành, lĩnh vực có tính chất trung hạn (03 đến 05 năm), dài hạn (10 hoặc trên 10 năm) thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương.
 • Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương hằng năm; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương và việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương.
 • Tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, 06 tháng, cả năm và những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
 • Những vấn đề mà pháp luật quy định Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương phải thảo luận và quyết nghị.
 • Những vấn đề cần thiết khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày về nhiệm vụ và quyền hạn của  Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
 • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan