Những tài liệu nào được lưu hành tại kỳ họp Hội đồng nhân dân?

Kỳ họp Hội đồng nhân dân là hình thức hoạt động chủ yếu nhất của Hội đồng nhân dân. Vậy tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, các tài liệu nào được lưu hành? Sau đây, hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về vấn đề này.

Điều 92. Tài liệu lưu hành tại kỳ họp Hội đồng nhân dân

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân quyết định những tài liệu được lưu hành tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

2. Tài liệu kỳ họp Hội đồng nhân dân phải được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm thực hiện quy định về sử dụng, bảo quản tài liệu trong kỳ họp; không được tiết lộ nội dung tài liệu mật, nội dung các phiên họp kín của Hội đồng nhân dân.

4. Nghị quyết, văn bản, các tài liệu khác của mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Theo quy định trên, những tài liệu được lưu hành tại kỳ họp Hội đồng nhân dân đảm bảo những quy định sau:

1. Thẩm quyền quyết định những tài liệu được lưu hành tại kỳ họp Hội đồng nhân dân:

Chủ tịch Hội đồng nhân dân có quyền quyết định những tài liệu được lưu hành tại kỳ họp Hội đồng nhân dân. Tài liệu kỳ họp gồm tài liệu thuộc hồ sơ của các dự thảo Nghị quyết, Báo cáo, Đề án theo quy định của pháp luật và các Tờ trình, Báo cáo khác thuộc nội dung của kỳ họp. Các loại tài liệu và hình thức của tài liệu cụ thể như sau:

1.1. Các loại tài liệu được lưu hành bao gồm:

 • Tờ trình Hội đồng nhân dân về dự thảo nghị quyết;
 • Dự thảo nghị quyết;
 • Báo cáo thẩm định và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân trình; ý kiến của Ủy ban nhân dân và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy ban nhân dân đối với dự thảo do Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trình;
 • Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý; báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nghị quyết;
 • Báo cáo thẩm tra;
 • Ý kiến của Ủy ban nhân dân cùng cấp đối với dự thảo nghị quyết do cơ quan, tổ chức khác trình;
 • Tài liệu khác (nếu có).

1.2. Hình thức của tài liệu:

 • Bản giấy bao gồm: Tờ trình Hội đồng nhân dân về dự thảo nghị quyết; dự thảo nghị quyết; báo cáo thẩm định và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân trình; ý kiến của Ủy ban nhân dân và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy ban nhân dân đối với dự thảo do Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trình; báo cáo thẩm tra
 • Bản điện tử bao gồm: Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý; báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nghị quyết; ý kiến của Ủy ban nhân dân cùng cấp đối với dự thảo nghị quyết do cơ quan, tổ chức khác trình; và các tài liệu khác (nếu có).

2. Thời hạn gửi tài liệu của kỳ họp:

Chậm nhất là 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, tài liệu phục vụ kỳ họp phải được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Sử dụng, bảo quản tài liệu trong kỳ họp:

Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm thực hiện quy định về sử dụng, bảo quản tài liệu trong kỳ họp; không được tiết lộ nội dung tài liệu mật, tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước, nội dung các phiên họp kín của Hội đồng nhân dân. Khi trả lời phỏng vấn và cung cấp thông tin về kỳ họp Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân trả lời phải bảo đảm chính xác, khách quan.

4. Lưu trữ tài liệu của mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân:

Lưu trữ là hoạt động thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ. Tài liệu lưu trữ là tài liệu có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử được lựa chọn để lưu trữ. Tài liệu lưu trữ bao gồm bản gốc, bản chính; trong trường hợp không còn bản gốc, bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp.

4.1. Thu thập hồ sơ:

Chủ tịch Hội đồng nhân dân có trách nhiệm quản lý tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Chủ tịch Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ, bảo quản và nộp lưu hồ sơ, tài liệu của đơn vị vào Lưu trữ cơ quan.

Tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân của xã, phường, thị trấn được lựa chọn và lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

4.2. Chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu:

Chủ tịch Hội đồng nhân dân có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc chỉnh lý tài liệu thuộc phạm vi quản lý.

Xác định giá trị tài liệu phải bảo đảm nguyên tắc chính trị, lịch sử, toàn diện và tổng hợp. Xác định giá trị tài liệu được thực hiện theo phương pháp hệ thống, phân tích chức năng, thông tin và sử liệu học.

4.3. Bảo quản, thống kê tài liệu:

Chủ tịch Hội đồng nhân dân có trách nhiệm xây dựng, bố trí kho lưu trữ, thiết bị, phương tiện cần thiết và thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ và bảo đảm việc sử dụng tài liệu lưu trữ.

Hội đồng nhân dân các cấp có tài liệu lưu trữ phải định kỳ thực hiện chế độ thống kê lưu trữ. Số liệu báo cáo thống kê hằng năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12.

4.4. Sử dụng tài liệu lưu trữ:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ công tác, nghiên cứu khoa học, lịch sử và các nhu cầu chính đáng khác.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã chỉ ra các quy định về các tài liệu được lưu hành tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
 • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan