Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân như thế nào?

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là người đứng sau Chủ tịch trong Ủy ban nhân dân. Vậy phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân như thế nào? Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này.

Điều 122 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định về phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân như sau:

Điều 122. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân.

2. Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.

3. Ký quyết định, chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy nhiệm.”

Theo quy định trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân giải quyết công việc theo phạm vi và trách nhiệm như sau:

1. Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ:

Mỗi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân được Chủ tịch phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác; chỉ đạo và theo dõi hoạt động của địa phương. Các Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch, nhân danh Chủ tịch khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Đồng thời, Phó Chủ tịch cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân phải chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân và trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong phạm vi quyền hạn được giao, các Phó Chủ tịch chủ động xử lý công việc. Nếu vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực công tác của Phó Chủ tịch khác phụ trách thì chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang chủ trì xử lý công việc đó báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định.

Hàng tuần các Phó Chủ tịch có trách nhiệm tổng hợp tình hình công việc mình phụ trách báo cáo Chủ tịch tại cuộc họp giao ban của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Trong chỉ đạo điều hành, nếu có vấn đề liên quan hoặc thuộc lĩnh vực Chủ tịch Ủy ban nhân dân trực tiếp phụ trách, những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch, những vấn đề chưa được quy định, các Phó Chủ tịch chủ động đề xuất, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định. Nếu vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân để đưa ra phiên họp Ủy ban nhân dân thảo luận, quyết định.

2. Trách nhiệm tham dự phiên họp Ủy ban nhân dân:

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là thành viên của Ủy ban nhân dân nên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân. Nếu vắng mặt, Phó Chủ tịch phải báo cáo cho Chủ tịch biết về thời gian và lý do vắng mặt và phải được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân vắng mặt thì Phó Chủ tịch sẽ được Chủ tịch phân công chủ tọa phiên họp. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân có trách nhiệm thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.

3. Trách nhiệm khi được ủy nhiệm:

Ủy nhiệm là việc giao cho người khác hoặc tổ chức khác làm thay một nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình.

Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân vắng mặt, một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân được Chủ tịch ủy nhiệm thay mặt mình điều hành công việc của Ủy ban nhân dân; ký quyết định, chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Các Phó Chủ tịch được ủy nhiệm được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch, nhân danh Chủ tịch để chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc khi giải quyết công việc và để ký các quyết định, chỉ thị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy nhiệm.

Phó Chủ tịch được ủy nhiệm phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Chủ tịch, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp về việc thực hiện các nhiệm vụ được ủy nhiệm.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày về phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan