Thẩm định dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình như thế nào?

Việc thẩm định dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình được quy định như thế nào? Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này.

Thẩm quyền thẩm định:

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình phải được Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân.

Theo Điều 49 Nghị định 34/2016/NĐ-CP, Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Tổ chức thẩm định dự thảo đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng.

- Tổ chức nghiên cứu các nội dung liên quan.

- Tổ chức họp tư vấn thẩm định, thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định.

- Tham gia các hoạt động của cơ quan chủ trì soạn thảo trong quá trình soạn thảo văn bản.

- Đề nghị các cơ quan chuyên môn, các ban, ngành của tỉnh cử đại diện phối hợp thẩm định.

- Bảo đảm sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học có liên quan.

Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo những vấn đề thuộc nội dung của dự thảo nghị quyết; tự mình hoặc cùng cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức khảo sát về những vấn đề thuộc nội dung của dự thảo nghị quyết. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm định dự thảo nghị quyết.

Đối với dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo thì Giám đốc Sở Tư pháp thành lập hội đồng tư vấn thẩm định, bao gồm đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học.

Chậm nhất là 25 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Sở Tư pháp để thẩm định.

Hồ sơ gửi thẩm định:

Theo Khoản 2 Điều 121 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, hồ sơ gửi thẩm định bao gồm:

- Tờ trình Ủy ban nhân dân về dự thảo nghị quyết;

- Dự thảo nghị quyết;

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý; báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nghị quyết quy định về chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

- Tài liệu khác (nếu có).

Trong đó, tờ trình Ủy ban nhân dân về dự thảo nghị quyết; dự thảo nghị quyết được gửi bằng bản giấy, các tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử.

Nội dung thẩm định:

Theo Khoản 3 Điều 121 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, nội dung thẩm định bao gồm:

- Sự cần thiết ban hành nghị quyết quy định về chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; đối tượng, phạm vi điều chỉnh đối với dự thảo nghị quyết;

- Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật;

- Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với văn bản đã giao cho Hội đồng nhân dân quy định chi tiết; sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với các chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết đã được thông qua;

- Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản.

Báo cáo thẩm định:

Báo cáo thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến của cơ quan thẩm định về nội dung thẩm định và ý kiến về việc dự thảo nghị quyết đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân. Báo cáo thẩm định phải được gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định.

Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo:

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân dự thảo nghị quyết.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày về việc thẩm định dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân trình.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Xây dựng, ban hành thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, ban hành thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Xây dựng, ban hành thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, ban hành thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Trình đề nghị xây dựng nghị quyết như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc trình đề nghị xây dựng nghị quyết

Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết

Cơ quan nào đề nghị xây dựng nghị quyết?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về đề nghị xây dựng nghị quyết

Thẩm tra dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về hoạt động thẩm tra dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo nghị quyết là gì?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo nghị quyết

Thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về hoạt động thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình