Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án của Ban của Hội đồng nhân dân như thế nào?

Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân, giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân. Các ban của Hội đồng nhân dân là hình thức tham gia tập thể của đại biểu Hội đồng nhân dân vào việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và để giúp Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. Các ban được Hội đồng nhân dân thành lập theo nhu cầu công tác.

Dự thảo nghị quyết là bản thảo văn bản quyết định về những vấn đề cơ bản sau khi được hội nghị bàn bạc, thông qua bằng biểu quyết theo đa số, biểu thị ý kiến hay ý định của một cơ quan, tổ chức về một vấn đề nhất định.

Báo cáo là một loại văn bản hành chính (gồm văn bản giấy và văn bản điện tử) của cơ quan, tổ chức, cá nhân để thể hiện tình hình, kết quả thực hiện công việc nhằm giúp cho cơ quan, người có thẩm quyền có thông tin phục vụ việc phân tích, đánh giá, điều hành và ban hành các quyết định quản lý phù hợp.

Đề án là loại văn kiện được một hoặc một nhóm người xây dựng để trình lên cấp quản lý cao hơn hoặc là một cơ quan nào đó có đủ quyền hạn. Ví dụ: đề án thành lập một tổ chức, đề án xin tài trợ cho một hoạt động xã hội,…

Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án là kiểm tra, xem xét các nội dung cơ bản của các vấn đề đó để đi đến kết luận về tính đúng đắn, tính hợp pháp và tính khả thi.

Điều 111 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định về thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án của Ban của Hội đồng nhân dân như sau:

Các Ban của Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Báo cáo, Đề án theo lĩnh vực phụ trách do Thường trực Hội đồng nhân dân phân công. Các Ban của Hội đồng nhân dân có trách nhiệm cử thành viên tham gia nghiên cứu dự thảo Nghị quyết, Báo cáo, Đề án; yêu cầu cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan cung cấp tài liệu và trình bày về vấn đề mà Ban thẩm tra. Trong trường hợp cần thiết tổ chức họp lấy ý kiến của chuyên gia am hiểu về nội dung thẩm tra; khảo sát tình hình thực tế tại địa phương về những nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết, Báo cáo, Đề án.

1. Chuẩn bị thẩm tra:

Chuẩn bị thẩm tra là bước đầu tiên của hoạt động thẩm tra. Là bước rất quan trọng để làm cho có sẵn những việc cần thiết của hoạt động thẩm tra.

Để chuẩn bị cho việc thẩm tra, Ban của Hội đồng nhân dân có trách nhiệm cử thành viên tham gia nghiên cứu dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án. Ban của Hội đồng nhân dân yêu cầu cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan cung cấp tài liệu và trình bày về vấn đề mà Ban thẩm tra. Ban tổ chức họp lấy ý kiến của những người am hiểu về vấn đề đó; khảo sát tình hình thực tế tại địa phương về những nội dung liên quan đến dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án.

2. Quy trình thẩm tra:

Tại buổi thẩm tra, lãnh đạo các Ban, thành viên Ban và các ngành có liên quan có nhiệm vụ đóng góp ý kiến về nội dung, thể thức của dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án. Các thành viên các Ban căn cứ vào các quy định của pháp luật để trao đổi, thảo luận và được cơ quan soạn thảo, tiếp thu, chỉnh lý và trình tại kỳ họp.

Việc thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án được thực hiện theo trình tự sau đây:

- Đại diện cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình bày;

- Đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan phát biểu ý kiến;

- Các thành viên của Ban thảo luận;

- Đại diện cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án phát biểu ý kiến nếu thấy cần thiết;

- Chủ tọa cuộc họp kết luận.

3. Báo cáo thẩm tra:

Báo cáo thẩm tra là văn bản thể hiện tình hình, kết quả thực hiện hoạt động thẩm tra của các Ban nhằm giúp cho Hội đồng nhân dân có thông tin phục vụ việc phân tích, đánh giá, điều hành và ban hành các quyết định quản lý cho phù hợp.

Báo cáo thẩm tra cần đánh giá về sự phù hợp của dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án với các văn bản quy phạm pháp luật, với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Báo cáo thẩm tra phải nêu rõ quan điểm và đề xuất phương án xử lý đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã chỉ ra các quy định về thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án của Ban của Hội đồng nhân dân.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan