Thẩm tra dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh như thế nào?

Theo Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:

- Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

- Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

- Biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

- Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vậy việc thẩm tra dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào? Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này.

Thẩm quyền thẩm tra:

Theo Khoản 1 Điều 124 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp thẩm tra trước khi trình Hội đồng nhân dân.

Hồ sơ gửi thẩm tra:

Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, cơ quan trình dự thảo nghị quyết phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra để thẩm tra. Hồ sơ gửi thẩm tra bao gồm:

- Tờ trình Hội đồng nhân dân về dự thảo nghị quyết;

- Dự thảo nghị quyết;

- Báo cáo thẩm định và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân trình; ý kiến của Ủy ban nhân dân và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy ban nhân dân đối với dự thảo do Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trình;

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý; báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nghị quyết quy định về chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

- Tài liệu khác (nếu có).

Cơ quan thẩm tra chỉ tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết khi có đủ các tài liệu trong hồ sơ hoặc hồ sơ gửi đúng thời hạn.

Nội dung thẩm tra:

Theo Khoản 3 Điều 124, nội dung thẩm tra tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Sự cần thiết ban hành nghị quyết quy định về chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; nội dung của dự thảo nghị quyết và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau;

- Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước;

- Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật.

Báo cáo thẩm tra:

Báo cáo thẩm tra là kết quả của hoạt động thẩm tra. Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ quan điểm của cơ quan thẩm tra về những vấn đề thuộc nội dung thẩm tra và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, phương án xử lý của cơ quan chủ trì thẩm tra đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Báo cáo thẩm tra phải được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Như vậy, Luật Hoàng Anh đã trình bày về hoạt động thẩm tra dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Xây dựng, ban hành quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, ban hành quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước

Xây dựng, ban hành nghị quyết liên tịch như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, ban hành nghị quyết liên tịch

Xây dựng, ban hành thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, ban hành thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Xây dựng, ban hành thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, ban hành thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Trình đề nghị xây dựng nghị quyết như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc trình đề nghị xây dựng nghị quyết

Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết

Cơ quan nào đề nghị xây dựng nghị quyết?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về đề nghị xây dựng nghị quyết