Tổng hợp bài viết Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Thứ ba, 31/01/2023, 17:00:01 (GMT+7)

Tổng hợp bài viết Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức bao gồm tất cả các bài viết giải thích quy định pháp luật về cán bộ công chức, viên chức

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Luật Cán bộ, Công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2019, quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bao gồm các bài viết sau đây:

1. Viên chức nào được thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp?

2. Chức danh nghề nghiệp và việc thay đổi chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm của viên chức như thế nào?

3. Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức?

4. Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức?

5. Quy định pháp luật về bố trí, phân công công tác và biệt phái viên chức?

6. Thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức?

7. Thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức như thế nào?

8. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức như thế nào?

9. Miễn nhiệm đối với viên chức quản lý như thế nào?

10. Xét thăng hạng đặc cách chức danh nghề nghiệp đối với viên chức như thế nào?

11. Giải quyết thôi việc đối với viên chức như thế nào?

12. Viên chức được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý?

13. Viên chức quản lý là gì?

14. Trợ cấp thôi việc đối với viên chức thôi việc như thế nào?

15. Thủ tục nghỉ hưu đối với viên chức như thế nào?

16. Quy định về khen thưởng và kỷ luật viên chức như thế nào?

17. Cán bộ, công chức và viên chức là gì?

18. Cán bộ, Công chức có những nghĩa vụ gì?

19. Nghĩa vụ của viên chức là gì?

20. Cán bộ, công chức được hưởng các quyền lợi như thế nào?

21. Quyền lợi viên chức được hưởng là gì?

22. Những điều Cán bộ, Công chức và Viên chức không được làm?

23. Phân loại viên chức như thế nào?

24. Căn cứ, nguyên tắc tuyển dụng viên chức như thế nào?

25. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức?

26. Quy trình thi tuyển viên chức như thế nào?

27. Trình tự tổ chức tuyển dụng viên chức?

28. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức như thế nào?

29. Chế độ tập sự đối với viên chức diễn ra như thế nào?

30. Quy trình xét tuyển viên chức như thế nào?

31. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự là gì?

32. Bổ nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự sau thời gian tập sự?

33. Kí kết hợp đồng làm việc đối với viên chức như thế nào?

34. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng kí dự tuyển như thế nào?

35. Thông báo kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ như thế nào?

36. Viên chức nào được thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp?

37. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức?

38. Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức và viên chức như thế nào?

39. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức?

40. Thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ?

41. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức?

42. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức

43. Tiêu chí xếp loại cán bộ như thế nào?

44. Nguyên tắc, tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật hiện hành?

45. Căn cứ tuyển dụng công chức?

46. Phương thức tuyển dụng công chức như thế nào?

47. Thẩm quyền tuyển dụng công chức?

48. Hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển công chức?

49. Tuyển dụng công chức bằng phương thức xét tuyển như thế nào?

50. Trình tự tổ chức tuyển dụng đối với công chức theo phương thức xét tuyển và thi tuyển?

51. Thông báo kết quả, hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định tuyển dụng đối công chức trúng tuyển như thế nào?

52. Tiếp nhận người vào làm công chức như thế nào?

53. Bố trí, phân công công tác, điều động và biệt phái công chức như thế nào?

54. Xét nâng ngạch công chức như thế nào?

55. Thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức?

56. Căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức?

57. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự?

58. Chế độ tập sự đối với công chức như thế nào?

59. Hội đồng thi nâng ngạch công chức?

60. Ngạch công chức, bổ nhiệm vào ngạch công chức và chuyển ngạch công chức như thế thế nào?

61. Thủ tục bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến tuổi nghỉ hưu đối với công chức?

62. Khi nào tiến hành bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của công chức?

63. Quy định pháp luật về đào tạo cán bộ, công chức và viên chức?

64. Quy định pháp luật về việc đền bù chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức và viên chức?

65. Trình tự, thủ tục đền bù chi phí đào tạo của cán bộ, công chức và viên chức như thế nào?

66. Bồi dưỡng cán bộ, công chức và viên chức như thế nào?

67. Quy định về chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức và viên chức?

68. Thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức và viên chức như thế nào?

 

 

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư