Xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao như thế nào?

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có từ 13 đến 17 thành viên; gồm Chánh án, các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Khoản 2 Điều 22 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao như sau:

Điều 22. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

2. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

b) Ban hành nghị quyết hướng dẫn các Tòa án áp dụng thống nhất pháp luật”

Cơ quan soạn thảo dự thảo nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

Theo Khoản 1 Điều 105 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định dự thảo nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức và chỉ đạo việc soạn thảo.

Lấy ý kiên đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

Dự thảo nghị quyết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao trong thời gian ít nhất là 60 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Dự thảo nghị quyết phải gửi để lấy ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo nghị quyết.

Thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thành lập hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học. Hội đồng tư vấn thẩm định gồm Chủ tịch, Thư ký và các thành viên.

Dự thảo nghị quyết được thảo luận tại phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, có sự tham dự của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết:

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tổ chức phiên họp để thông qua dự thảo nghị quyết. Trong trường hợp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp không nhất trí với nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì có quyền báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp gần nhất.

Ký ban hành nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ký nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày về việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trách nhiệm của cơ quan đề nghị xây dựng nghị định như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của cơ quan đề nghị xây dựng nghị định

Trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo nghị định là gì?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo nghị định

Kiểm tra, xử lý hồ sơ, trình ký ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc kiểm tra, xử lý hồ sơ, trình ký ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Hồ sơ dự thảo nghị định trình Chính phủ gồm những tài liệu nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về hồ sơ dự thảo nghị định trình Chính phủ gồm những tài liệu

Thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Thẩm định dự thảo thông tư như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc thẩm định dự thảo thông tư

Trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là gì?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Xem xét, ký ban hành thông tư như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc xem xét, ký ban hành thông tư