Xây dựng, ban hành quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Việc xây dựng, ban hành quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này.

Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước. Tổng Kiểm toán nhà nước do Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước là 05 năm theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Tổng Kiểm toán nhà nước có thể được bầu lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tục.

Khoản 1 Điều 14 Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 quy định quyền hạn của Tổng Kiểm toán nhà nước như sau:

Điều 14. Quyền hạn của Tổng Kiểm toán nhà nước

1. Ban hành quyết định kiểm toán.”

Quyết định là hình thức văn bản pháp luật bao gồm cả văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Quyết định được dùng để ban hành các biện pháp, thể lệ cụ thể nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Quyết định là văn bản áp dụng pháp luật thường gọi là văn bản cá biệt do cơ quan và cá nhân có thẩm quyền ban hành để giải quyết công việc hàng ngày của mình. Theo pháp luật, quyết định là hình thức văn bản của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Thẩm quyền soạn thảo dự thảo quyết định:

Theo Khoản 1 Điều 108 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức và chỉ đạo việc soạn thảo. Do đó, Tổng Kiếm toán nhà nước chịu trách nhiệm chính về nội dung, hình thức và thời gian ban hành quyết định.

Lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định:

Lấy ý kiến được coi là bước quan trong trong việc xây dựng và ban hành thông tư. Việc lấy ý kiến sẽ giúp đánh giá được sự tác động của thông tư đến các đối tượng chịu sự tác động. Từ đó, đảm bảo khi ban hành thì thông tư sẽ phù hợp với điều kiện thực tiễn và được thực thi ngay.

Khoản 2 Điều 108 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định dự thảo quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước trong thời gian ít nhất là 60 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Việc thảo luận về nội dung dự thảo:

Khoản 3 Điều 108 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định tùy theo tính chất và nội dung của dự thảo, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định gửi dự thảo để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc thảo luận về nội dung của dự thảo, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm đảm bảo các quy định của dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Để thực hiện nhiệm vụ này, ban soạn thảo tiến hành tổ chức nghiên cứu thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng và tài liệu có liên quan đến dự thảo.

Xem xét, ký ban hành quyết định:

Khoản 4 Điều 108 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến góp ý, xem xét và ký ban hành quyết định.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày về việc xây dựng, ban hành quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo nghị định là gì?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo nghị định

Kiểm tra, xử lý hồ sơ, trình ký ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc kiểm tra, xử lý hồ sơ, trình ký ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Hồ sơ dự thảo nghị định trình Chính phủ gồm những tài liệu nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về hồ sơ dự thảo nghị định trình Chính phủ gồm những tài liệu

Thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Thẩm định dự thảo thông tư như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc thẩm định dự thảo thông tư

Trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là gì?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Xem xét, ký ban hành thông tư như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc xem xét, ký ban hành thông tư

Xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao