Xây dựng, ban hành thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao như thế nào?

Việc xây dựng, ban hành thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được quy định như thế nào? Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước. Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Khoản 6 Điều 27 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định như sau nhiệm vụ và quyền hạn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao như sau:

Điều 27. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

6. Chỉ đạo việc soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do Tòa án nhân dân tối cao trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; ban hành hoặc phối hợp ban hành văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền theo Luật ban hành văn bản pháp luật.”

Thông tư là hình thức văn bản quy phạm pháp luật do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành để hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

Thẩm quyền soạn thảo dự thảo thông tư:

Theo Khoản 1 Điều 106 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức và chỉ đạo việc soạn thảo. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức và chỉ đạo việc soạn thảo thông tư, do đó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có chịu trách nhiệm chính về nội dung, hình thức và thời hạn soạn thảo dự thảo thông tư.

Lấy ý kiến đối với thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao:

Lấy ý kiến được coi là bước quan trong trong việc xây dựng và ban hành thông tư. Việc lấy ý kiến sẽ giúp đánh giá được sự tác động của thông tư đến các đối tượng chịu sự tác động. Từ đó, đảm bảo khi ban hành thì thông tư sẽ phù hợp với điều kiện thực tiễn và được thực thi ngay.

Theo Khoản 2 Điều 106 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật liên quan đến dự thảo; nghiên cứu thông tin, tư liệu có liên quan; chuẩn bị đề cương, biên soạn và chỉnh lý dự thảo; tổ chức lấy ý kiến; chuẩn bị tờ trình và tài liệu có liên quan đến dự thảo.

Dự thảo thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao trong thời gian ít nhất là 60 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Tùy theo tính chất và nội dung của dự thảo, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định gửi dự thảo thông tư để lấy ý kiến của Tòa án nhân dân địa phương, Tòa án quân sự và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thảo luận về nội dung của dự thảo:

Theo Khoản 3 Điều 106 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Việc thảo luận về nội dung của dự thảo, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm đảm bảo các quy định của dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Để thực hiện nhiệm vụ này, ban soạn thảo tiến hành tổ chức nghiên cứu thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng và tài liệu có liên quan đến dự thảo.

Xem xét, ký ban hành thông tư:

Theo quy định tại Khoan 4 Điều 106 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến góp ý, xem xét và ký ban hành thông tư.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày về việc xây dựng và ban hành thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Thẩm định dự thảo thông tư như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc thẩm định dự thảo thông tư

Trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là gì?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Xem xét, ký ban hành thông tư như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc xem xét, ký ban hành thông tư

Xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Xây dựng, ban hành quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, ban hành quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước

Xây dựng, ban hành nghị quyết liên tịch như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, ban hành nghị quyết liên tịch

Xây dựng, ban hành thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, ban hành thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao