Chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích?

Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều 388 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS) tuân thủ pháp luật về chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích được quy định như sau:

“Điều 388. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích

1. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

2. Nội dung thông báo và việc công bố thông báo được thực hiện theo quy định tại Điều 384 và Điều 385 của Bộ luật này. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên.

3. Trong thời hạn thông báo, nếu người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trở về và yêu cầu Tòa án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo quy định tại khoản 2 Điều này thì Tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu.”

Quy định về việc chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Tại khoản 1 Điều 68 BLDS 2015, theo đó: “Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.”

Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích là 20 ngày, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích. Khi hết thời hạn này thì Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người yêu cầu tuyên bố mất tích. “Thời hạn” là một khoảng thời gian, có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. ... Ngày đầu tiên của thời hạn được gọi là ngày “được xác định” hay gọi theo cách khác là điểm “mốc” thời gian để xác định thời hạn. Thời điểm kết thúc thời hạn là thời điểm kết thúc của ngày cuối cùng của thời hạn (24 giờ). Khác với những yêu cầu khác, khi một người nào đó bị yêu cầu tuyên bố mất tích, mặc dù trước đó đã áp dụng các biện pháp tìm kiếm hoặc đã được Tòa án ra thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú, thì khi có yêu cầu tuyên bố người này mất tích Tòa án vẫn tiếp tục ra quyết định thông báo tìm kiếm người này. Điều luật quy định như vậy bởi tính chất quan trọng của việc một người bị tuyên bố mất tích, nó sẽ làm phát sinh các quan hệ pháp luật khác, do đó nhà làm luật xét thấy cần phải có sự thận trọng trong việc giải quyết yêu cầu này.

Nội dung thông báo và việc công bố thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích được thực hiện theo quy định tại Điều 384 và Điều 385 của BLTTDS 2015, cụ thể:

- Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích phải có các nội dung chính sau đây:

+ Ngày, tháng, năm ra thông báo.

+ Tên Tòa án ra thông báo.

+ Số và ngày, tháng, năm của quyết định thông báo tìm kiếm người người bị yêu cầu tuyên bố mất tích;

+ Tên, địa chỉ của người yêu cầu Tòa án thông báo.

+ Họ, tên và ngày, tháng, năm sinh hoặc tuổi của người cần tìm kiếm và địa chỉ cư trú của người đó trước khi biệt tích.

+ Địa chỉ liên hệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu người cần tìm kiếm biết được thông báo hoặc người khác có được tin tức về người cần tìm kiếm.

- Công bố thông báo tìm kiếm người người bị yêu cầu tuyên bố mất tích được thực hiện như sau: Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, thông báo này phải được đăng trên một trong các báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có) và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của trung ương ba lần trong 03 ngày liên tiếp. Chi phí cho việc đăng, phát thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích do người yêu cầu chịu.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên.

Về việc đình chỉ xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, Điều luật cũng quy định có hai trường hợp dẫn tới Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu đó là:

- Trong thời hạn công bố thông báo là 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định đình chỉ  việc xem xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

- Trong thời hạn công bố thông báo là 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trở về và yêu cầu Tòa án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo thì Tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất tích; trường hợp có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích đó và được chấp nhận thì trong quyết định tuyên bố một người mất tích, Tòa án còn phải quyết định áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người đó theo quy định của Bộ luật dân sự.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thời hạn kháng cáo, kháng nghị đối với bản án, quyết định theo thủ tục rút gọn là gì?

Tố tụng 13/12/2021

Bài viết trình bày về thời hạn kháng cáo, kháng nghị đối với bản án, quyết định theo thủ tục rút gọn.

Quy trình, thủ tục phúc thẩm rút gọn đối với bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị được pháp luật quy định như thế nào?

Tố tụng 13/12/2021

Bài viết trình bày về thủ tục phúc thẩm rút gọn đối với bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị.

Tính chất giám đốc thẩm được BLTTDS 2015 quy định như thế nào?

Tố tụng 13/12/2021

Bài viết trình bày về tính chất của giám đốc thẩm.

Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn?

Tố tụng 13/12/2021

Bài viết trình bày về thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn.

Bổ sung, xác minh tài liệu, chứng cứ trong thủ tục giám đốc thẩm khi nào?

Tố tụng 14/12/2021

Bài viết trình bày về việc bổ sung, xác minh tài liệu, chứng cứ trong thủ tục giám đốc thẩm.

Quy trình, thủ tục nhận đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm?

Tố tụng 14/12/2021

Bài viết trình bày về thủ tục nhận đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm.