Đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công khi nào?

Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều 409 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS) tuân thủ pháp luật về đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công được quy định như sau:

“Điều 409. Đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Tòa án đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công trong các trường hợp sau đây:

1. Người yêu cầu rút đơn yêu cầu;

2. Các bên đã thỏa thuận được với nhau về giải quyết cuộc đình công và có đơn yêu cầu Tòa án không giải quyết;

3. Người yêu cầu đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan.”

Quy định về việc đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Đình chỉ là quyết định chấm dứt mọi hoạt động tố tụng đối với vụ việc. Tạm thời chấm dứt hoạt động tố tụng cho đến khi có quyết định phục hồi.

- Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của người lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động và do tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng tập thể là một bên tranh chấp lao động tập thể tổ chức và lãnh đạo.

+ Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

+ Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

- Tính hợp pháp của cuộc đình công có thể hiểu là phù hợp với quy định pháp luật, không làm những điều pháp luật cấm, không cho phép, mà chỉ thực hiện những điều pháp luật thừa nhận, cho phép.

Theo quy định của BLTTDS 2015, Tòa án đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, Người yêu cầu rút đơn yêu cầu. Đây là trường hợp người yêu cầu không muốn Tòa án giải quyết nên đã rút đơn và lúc này đối tượng để Tòa án giải quyết không còn. Theo đó, tại Điều 403 BLTTDS 2015 quy định người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động có quyền yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công.

+ Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

+ Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về lao động. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Thứ hai, các bên đã thỏa thuận được với nhau về giải quyết cuộc đình công và có đơn yêu cầu Tòa án không giải quyết. “Thỏa thuận” ở đây được hiểu là hai hay nhiều bên đồng ý về những vấn đề gì đó có quan hệ đến các bên sau khi đã bàn bạc, trao đổi. Vì vậy, trong trường hợp nếu người yêu cầu rút yêu cầu thể hiện ý chí của người yêu cầu thì trường hợp này đòi hỏi sự thống nhất ý chí của các đương sự trong việc cùng nhau giải quyết các vấn đề liên quan đến đình công và cùng nhau có đơn yêu cầu Tòa án không giải quyết nữa.

Thứ ba, người yêu cầu đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan. Đây là trường hợp mặc nhiên coi như người yêu cầu đã từ bỏ yêu cầu xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công, Tòa án sẽ đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công.

+ Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, ví dụ: thiên tai, bão lũ…

+ Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình;

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công khi nào?

Tố tụng 30/12/2021

Bài viết trình bày về việc hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công.

Những ai tham gia phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công?

Tố tụng 30/12/2021

Bài viết trình bày về những người tham gia phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công.

Thành phần Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công?

Tố tụng 30/12/2021

Bài viết trình bày về thành phần Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Tòa án nào có thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công?

Tố tụng 30/12/2021

Bài viết trình bày về thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công.

Quy trình thủ tục gửi đơn yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công?

Tố tụng 30/12/2021

Bài viết trình bày về thủ tục gửi đơn yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công.

Yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công?

Tố tụng 30/12/2021

Bài viết trình bày về việc yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công.