Lấy lời khai của đương sự khi nào?

Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều 98 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS) tuân thủ pháp luật về lấy lời khai của đương sự được quy định như sau:

“Điều 98. Lấy lời khai của đương sự

1. Thẩm phán chỉ tiến hành lấy lời khai của đương sự khi đương sự chưa có bản khai hoặc nội dung bản khai chưa đầy đủ, rõ ràng. Đương sự phải tự viết bản khai và ký tên của mình. Trường hợp đương sự không thể tự viết được thì Thẩm phán lấy lời khai của đương sự. Việc lấy lời khai của đương sự chỉ tập trung vào những tình tiết mà đương sự khai chưa đầy đủ, rõ ràng. Thẩm phán tự mình hoặc Thư ký Tòa án ghi lại lời khai của đương sự vào biên bản. Thẩm phán lấy lời khai của đương sự tại trụ sở Tòa án; trường hợp cần thiết có thể lấy lời khai của đương sự ngoài trụ sở Tòa án.

2. Biên bản ghi lời khai của đương sự phải được người khai tự đọc lại hay nghe đọc lại và ký tên hoặc điểm chỉ. Đương sự có quyền yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản ghi lời khai và ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận. Biên bản phải có chữ ký của người lấy lời khai, người ghi biên bản và đóng dấu của Tòa án; nếu biên bản được ghi thành nhiều trang rời nhau thì phải ký vào từng trang và đóng dấu giáp lai. Trường hợp biên bản ghi lời khai của đương sự được lập ngoài trụ sở Tòa án thì phải có người làm chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi lập biên bản.

3. Việc lấy lời khai của đương sự thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 69 của Bộ luật này phải được tiến hành với sự có mặt của người đại diện hợp pháp của đương sự đó.”

Quy định của BLTTDS 2015 về lấy lời khai của đương sự.

Lấy lời khai của đương sự là một trong những biện pháp thu thập chứng cứ được Thẩm phán thực hiện khi xét thấy cần thiết. Hoạt động này chỉ được Thẩm phán tiến hành khi đương sự chưa có bản khai hoặc nội dung bản khai chưa đầy đủ, rõ ràng. Đương sự phải tự viết bản khai và ký tên của mình. Trường hợp đương sự không thể tự viết được thì Thẩm phán lấy lời khai của đương sự. Việc lấy lời khai của đương sự chỉ tập trung vào những tình tiết mà đương sự khai chưa đầy đủ, rõ ràng. Thẩm phán tự mình hoặc Thư ký Tòa án ghi lại lời khai của đương sự vào biên bản. Thẩm phán lấy lời khai của đương sự tại trụ sở Tòa án; trường hợp cần thiết, đương sự không thể đến trụ sở Tòa án được vì những lý do khách quan, chính đáng như: đang bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, bị ốm đau, bệnh tật… thì Thẩm phán có thể lấy lời khai của đương sự ngoài trụ sở Tòa án. Việc lấy lời khai của đương sự ngoài trụ sở Tòa án phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quy định đối với cán bộ, công chức của ngành Tòa án nhân dân và bảo đảm khách quan (ví dụ: lấy lời khai của đương sự đang bị tạm giam phải được thực hiện tại trại tạm giam theo bố trí của Ban giám thị trại tạm giam; lấy lời khai của đương sự bị ốm đau nhưng không điều trị và nếu xét thấy cần thiết thì mời người chứng kiến) biên bản ghi lời khai của đương sự trong trường hợp này phải có người làm chứng hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân, công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi lập biên bản.

Việc lấy lời khai của đương sự thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 69 của Bộ luật này ( đương sự là người chưa đủ 6 tuổi hoặc đương sự là người mất năng lực hành vi dân sự; đương sự là người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi) phải được tiến hành với sự có mặt của người đại diện hợp pháp của đương sự đó.

Biên bản ghi lời khai của đương sự phải được người khai tự đọc lại hay nghe đọc lại và ký tên hoặc điểm chỉ. Đương sự có quyền yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản ghi lời khai và ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận. Biên bản phải có chữ ký của người lấy lời khai, người ghi biên bản và đóng dấu của Tòa án; nếu biên bản được ghi thành nhiều trang rời nhau thì phải ký vào từng trang và đóng dấu giáp lai.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là gì?

Tố tụng 18/10/2021

Bài viết trình bày về các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong hoạt động TTDS.

Nguyên tắc giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng là gì?

Tố tụng 18/10/2021

Bài viết trình bày về nguyên tắc giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm tra viên là gì?

Tố tụng 19/10/2021

Bài viết trình bày về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm tra viên trong hoạt động tố tụng dân sự.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Tòa án trong hoạt động TTDS là gì?

Tố tụng 19/10/2021

Bài viết trình bày về nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Tòa án trong hoạt động TTDS theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán trong hoạt động TTDS là gì?

Tố tụng 19/10/2021

Bài viết trình bày về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán trong hoạt động TTDS theo quy định của pháp luật.