Thủ tục từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch được quy định như thế nào?

Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều 83 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS) tuân thủ pháp luật về thủ tục từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch quy định như sau:

“Điều 83. Thủ tục từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch

1. Việc từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch trước khi mở phiên tòa, phiên họp phải được lập thành văn bản nêu rõ lý do của việc từ chối hoặc đề nghị thay đổi.

2. Việc từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch tại phiên tòa, phiên họp phải được ghi vào biên bản phiên tòa, phiên họp.”

Quy định của BLTTDS 2015 về thủ tục từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch.

Từ chối giám định, từ chối phiên dịch trước hết là quyền của người giám định, người phiên dịch khi xét thấy việc mình tiếp tục tiến hành giám định, phiên dịch sẽ không đảm bảo được tính khách quan, trung thực và tính chính xác của kết quả giám định, của nội dung phiên dịch. Đồng thời việc từ chối giám định, từ chối phiên dịch cũng là nghĩa vụ của người giám định, người phiên dịch khi họ thuộc một trong các trường hợp người giám định, người phiên dịch buộc phải từ chối giám định, từ chối phiên dịch được quy định theo quy định của pháp luật, cụ thể khi họ đồng thời là đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự; họ đã tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch trong cùng vụ việc đó; Có căn cứ rõ ràng cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ; Họ đã tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định trong cùng vụ án đó hay họ đã tiến hành tố tụng với tư cách là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên. Trong trường hợp pháp luật quy định người giám định, người phiên dịch phải từ chối giám định, từ chối phiên dịch mà họ không tự nguyện từ chối giám định, từ chối phiên dịch thì các đương sự có quyền đề nghị Tòa án thay đổi người giám định, người phiên dịch.

Việc từ chối giám định, từ chối phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch có thể được thực hiện ngay tại phiên tòa hoặc trước khi mở phiên tòa. Thủ tục từ chối giám định, từ chối phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch phải đảm bảo như sau:

- Nếu việc từ chối hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch xảy ra trước khi mở phiên tòa thì lập thành văn bản nêu rõ lý do của việc từ chối và đề nghị thay đổi.

- Nếu việc từ chối hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch xảy ra tại phiên tòa thì việc này phải được ghi vào biên bản phiên tòa.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quyền, nghĩa vụ của bị đơn là gì?

Tố tụng 23/10/2021

Bài viết trình bày về quyền, nghĩa vụ của bị đơn.

Quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là gì?

Tố tụng 23/10/2021

Bài viết trình bày về quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự.

Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng trong những trường hợp nào?

Tố tụng 23/10/2021

Bài viết trình bày về nội dung kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng trong hoạt động TTDS.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là gì?

Tố tụng 23/10/2021

Bài viết trình bày về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo quy định của BLTTDS 2015.

Quyền, nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là gì?

Tố tụng 23/10/2021

Bài viết trình bày về quyền, nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Người giám định là gì?

Tố tụng 25/10/2021

Bài viết trình bày về người giám định trong hoạt động TTDS.

Người phiên dịch là gì?

Tố tụng 25/10/2021

Bài viết trình bày về người phiên dịch trong hoạt động TTDS.

Người làm chứng là gì?

Tố tụng 25/10/2021

Bài viết trình bày về người làm chứng trong hoạt động TTDS.

Quyền, nghĩa vụ của người phiên dịch là gì?

Tố tụng 25/10/2021

Bài viết trình bày về quyền, nghĩa vụ của người phiên dịch.

Quyền, nghĩa vụ của người làm chứng là gì?

Tố tụng 25/10/2021

Bài viết trình bày về quyền, nghĩa vụ của người làm chứng.

Quyền, nghĩa vụ của người giám định là gì?

Tố tụng 25/10/2021

Bài viết trình bày về quyền, nghĩa vụ của người giám định.