Danh mục công cụ hỗ trợ ban hành theo quy định của Bộ Công an?

Công cụ hỗ trợ là phương tiện, động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhằm hạn chế, ngăn chặn người có hành vi vi phạm pháp luật chống trả, trốn chạy; bảo vệ người thi hành công vụ, người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hoặc báo hiệu khẩn cấp

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BCA quy định chi tiết về danh mục công cụ hỗ trợ như sau: 

STT

CHỦNG LOẠI

NHÃN HIỆU, KÝ MÃ HIỆU

Mục I

Súng 

 

1

Súng bắn đạn cao su, hơi cay, đạn nổ, đạn nhựa

RG8; RG800; RG88; RG 90; RG 70; RG9; RG CALL; RG100; RG101; RG102; RG56; RG59N; RG89N; RG80; R90LS; Record; Record 15; Record Cop; Record D; Record Mod 15; Rech mod; Record Defender; Rech; ROHM; RULO; Rulo CAL 380K; Rulo Gasun; Rulo JEALL; RULO YSR; RULO YSR007; RullolK; RULLOJYSR. RC; RKRM3; ROM; DKGP; DKO; DKR; DKR113; DKR747; DKR777; Dongkwang; DSGP; DSGP777; DK; DK precision; DEF; Detective; DKR133; DK ARMOR; DKR505; Defesre; CAL 380K; CAL380; COL DK; CAL9PARA; Col; CZ75DFX&CQT C38mm; CAL315; CAL315K; CAL9; CBL; COL; COL380K; COL KG; COS; CS38mm; M22; M38; M88; Mauser; ME; ME38; ME9; Mod15; MI 15; MITDK; Modell copcal; MODPPK; MĐ; ME8; MES; MK47; Mod914 M9; MBL; MF9; MG8; Mini; Minivaltro; Mod15; Model 6006; MVT1328; M900; NARG 38; NE; NARG; NARG 380; New NSER; Black; Back Guardia; Black PAUSD; BRUNI POLICE; YSR 007S; YSR505, YASAN; YSGP; YSR38mm; P225; P22T; Perfec TA; Piscol Blow; P22; PLATZPATR; Patentpend; PERFECTA; SELF; Streamer; Super 10; TAGLES-2; SBBS, SMFS; SPL; STALKE SERILNO, SJ; SJ.04; SM; Stalker; STALKER M906; Streamer; Streamer 2014; Sefenser; SUE7; Super 10; SUPER 7; S105; E112; E112-E16; E16; E17; Ekol aras MAGNUM; Ekol Special 99; EN2; EAGLES P2; EAM; Ekol; Ekol99; Ekolaras; ES 99; SĐN112; EASTERN; Ecol-Aros; Egol 2; ES 2; FBI; FORT; FORT-01R; FORT-10R; FORT-9R; FBI8000; AESUNG; ANTIRIOTGUN; ARMOR HQ; ARMOR; Geeo; GAS PISTOL; Guardian; Gaspistol; Gold38; GRIZZLY; GUS 38; G5-9PA; GASCTHN; ZORAKI; Zoraki914; Walther; WaltherPP; VALTRO; Volte; VOLTC; VONTE; Valtro; VSP; K100; KG70; LD.VN.H; Titan86; Titan W; Dkdreusion; Precision; SUPER 38; DAESUNG; CBL38; DKRP; FS; YSR005; BLOW; CSHCH; PATENTPENDING; RG70LS; ZAETT2; CAL38; WICHETES; ZC; M906; RG50; ME35; Rulo EASTERN; Records Cop; New YSR007; Zoraki mode 914; Mod 914; YSR007J; ROHM-RG 89N; R70; SĐN- E112; YSK505; YSR007; Records; SERILNO; NSER; RECKGOLIATH; Rulo FS; STALKER M906-007; M33; MI12; EKOL Aras Compact; SJ 600; VANTROL; UMAREX; RVLD; S001; ComBat 85; CSH6; HC90; JT; Ekol Special; GM; EAGLES; DENFENSER; TC6; GC-E112; NF01; M69; SUFG2; Defence; LTS-009; SUPER; MWO; DKGP777; CBL 38mm; Super 70; CAC380; S1PJA; Jaeil; Me- sport; Modell 15; SARIAL; ZAEII2; DKGP113; Bruni; CDA; RIGAN; ETE; Stingers-200-AT; Ray gun; IIIAPK M906; DHSERLES 95; HS90; RG59; 105L; LD.VN.HQ; MI08; MF38; SCS; CAL35; SCSMe; SGS308; T/C6-E16; SGS; CTRADE; DK0100; DKGP747; TC4; Antiriot; EAC; JIG80; GOLD STAR; MINI9; Korea; E16SX; G15K; PPK315; TB; STALKER M900; Reck-Goudth; Retay; Retay Eagle X; Retay Mod 92; Retay P114; Retay G 19C; Retay XR; Retay G17; Retay X1; Retay 84FS; Retay S20022; Retay Eagle L; Retay Eagle XU; Retay Eagle LU; Retay XTREME; Retay XPRO; ASI; Voltran Viper 4.5; JPX2; JPX4; LTS09; SJ-102; SJ-600N; SVN-15; SVN-88; RG70CAL; ECD Magen; SC- E112; COMMANDER; SH-X1; PPK; Colt SN6; Colt SN9; Colt SN10; Colt SN11; Colt SN15; Colt SN12,5; LD144-115x155x30.

2

Súng phóng dây mồi

DNIWAT200; ALM KIT; LTS-130G; APS; Res Qmax; BDP.CS.01.00.

3

Súng bắn điện

AIRTASER; ANTIRIOT GUN; EVS3; RaySun X1; S-200AT; Stingger; SYRD-5M; Titan86; TT88; S-200AF; Tager; X-86; Ja10; Titan 88; Stinger; Enforcer; X1; X51; PhaZZer Enforce; Raysun X1 plus; Wattozz; Titan-XP2; GADR.

4

Súng bắn lưới

BL E1604; CAL 38; SBL E16; SBL E112; SPL-E112-A; E16; E16-BL; ANTIRIOT GUN; JA09; NEGUN; SUPERTALON; SPIDER-L; SPIDER-N; Net Gun Catch Me; SBL 80mm.

5

Súng bắn pháo hiệu

CM81; CM83; CΠ81; CΠ83; CΠ84; E112; E16; E16-BCA; M40; M44; ME38; NCA; PH1-07; RG59N; TH0023; Titan86; E6; E17; TC6; NBK; STH26.

6

Súng bắn chất gây mê

DAN-INJET IM; CS38mm; JMBD; RD206-CO2; RD206-C02; RD706; LTS-AR01, LTS-AR02.

7

Súng phóng quả nổ

ANTIRIOTGUN; CAL38; Sigơn; SPQN- E112; USE37 VN; SHCOTTGVN; E16; E112; KDI; LTS-38G1; SPL-E112; SPL-3Q; SPL6-BKL.

8

Súng bắn đạn tín hiệu

Gold38; CΠ82; E112; NR712; NRA825; TH; NR712; RG59N; E16; STH; LTS-38G6.

9

Súng bắn hơi ngạt

 

10

Súng bắn chất độc

 

11

Súng bắn từ trường

 

12

Súng bắn laze

 

13

Súng bắn hiệu lệnh

 

14

Súng bắn đạn đánh dấu

 

15

Đạn sử dụng cho súng công cụ 

 

Mục II

Phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa 

 

1

Bình xịt hơi cay

BX10; BX4; BX5; BX6; BX7; BX8; Peace; PeaceUltra; PS007; SelfDefender; SG; SM 6007-60; ANTIRIOTGON; BODYGUARD PS 007; BX7E; PS-007; PS007S; SM 6007-100ml; Titan Spray; SM6007S; SM6007-1; TB40; TB60; TB80; TB100; TB500; BX9; SH-912-4; HIS-BX6.

2

Bình xịt hơi ngạt

 

3

Bình xịt chất độc

 

4

Bình xịt chất gây mê

 

5

Bình xịt chất gây ngứa

 

Mục III

Lựu đạn khói, lựu đạn cay, quả nổ 

 

1

Lựu đạn khói

 

2

Lựu đạn cay

 

3

Quả nổ

 

Mục. IV

Dùi cui 

 

1

Dùi cui điện

6LMALL; B2S DP; BATON E09; BUSTER; CD 616-02; CĐ-616; CD6Y602; COMMET; COMMET616; COMMETB-25ĐP; COMET CD; COMMET CĐ616-02; COMET GĐCM; COMET KXL; COMMET TB-06; COMMET TTE16; COMMETCD616-02; COMMET TTE16- 09CĐ; DHES; DHGS; DMH25-B; DML; E09; E111; E112; E16; E16-05; E17; E17-BCA; F16-05; Ghost; Ghost buster; GLA; GLMA; GLORYA; H18; H56-BCA; JA; K180; K200; K200FL; K210; KEENNESS; KS180; M88; MTD125; Muscleman; MUSLEMAN; OV; Pili 119; Pili 188; Pili 188K; PRONTO; PS; R.O.C; RB8; RC11; RG100; SBCS; SBD; SBFS; SD5G-3; SDJG; SDJG3; SH; SH320; SMAG; SMAS; SMBM; SMDK; SPC; SPFS; Stan Baton; STUN; Stungun PILI-158; SUDUDAS; Super Keenness; Surper Titan; Surper; SYTT; SYTT33; T33; TAIWAN; TB08; TB6; TITAN; Titan 86; Titan88; Titan ĐT09; Titan G10; Titan G8; Titan G8m; Titan G8MS; Titan G9; Titan GB8; Titan GL; Titan GLA; Titan GLMA; Titan GM; Titan GP8; Titan K; Titan K200; Titan KS-180; Titan KTL; Titan KXL; Titan M; Titan M3; Titan M33; Titan M-3R; Titan 3S; Titan M3T; Titan M4; Titan M5; Titan M5S; Titan MN; Titan PS; Titan S; Titan SMBM; Titan T33; Titan TT33; Titan TW09; Titan VN; Titan VO; Titan X86; TL86; TT33; TT88; TTE16; TTE1605; TTE16-09CĐ; TW-09; X1; YST; 318AB; AIRTASER; BFZ; BS-Z; BX; Comet BCA; Comet CD616; Comet GLA; Comet TTE18; DC; DK; DMH 25; DML; DSJG3; E001; E111-BCA; ENFORCER; etek 16-08; FQ20; G8; GB8; GB88; GLMAII; Glory-b; JINSHAJIAO; KL 809; KLC; Korea; KP-001; KXL; KXL-ĐT05; KXLS; KXS; LANDUN; LC119; LCH602; litipi119; LS2012; LS-2014; ML-100; N115; Panther; Pili119; Pili188; prozap; Prozap I; R09; RECHARGE; SC-450; SD09; ST; ST104; ST201; TT86; SUPER TITAN; Super Titan M33; T701; TB; Titan comet; Titan DT05; Titan G2MA; Titan GS; Titan KT2; Titan KXLS; Titan KXS; Titan M10; Titan M3S; Titan MJ; Titan RS; Titan SMEM; Titan TM; Tiwa; TS206; TT-33; TTTHN; TW9; Titan FS; Titan M3L; Titan M33R; Titan M33S; Titan M33T; Titan M5R; Titan M5T; Titan GB8R; Titan GB8S; Titan M66; Titan M66S; Titan MX66; Titan MX66S; E12; Titan Keennes; Titan MS; Titan S; Titan G001; Titan E001; TB-M6.

2

Dùi cui kim loại

E16; E17; HG; HGO; HNG301; HS6014; INSA; JM6012-21; JM9914; KEENNESS; LCH; LCH 62; LCH 640; LCH 602; NS21; SH; SK616; SM; SM6012; SM6014; Stungun; TH; TH1211; Titan SM6013; TONFA; E16-05; G539; INSA; SEGTIONS; SH-6014; TT-68; TK-0121; TK-0111-21R; SM6014S; SM6014P; SM6014B; SM6013S; SM6013P; SM6013B; SM6012S; SM6012P; SM6012B; MS-6014; G3K-H09-M01; G3K-H09-M02.

3

Dùi cui cao su

BCA-2005; CAX H57 BCA; CAX H57 BCA; CAX H57; CS75; CS75-BCA; CS75- H6; CS75-HG; CS75HG BCA; CZ; D50cm; ĐT09; ĐT10; E111; E112; E16; E16TCVI; E17; E17 BCA; E17 XS; GCS; H18; H56 E112 BCA; H57; H57BCA; H75BCA; HG- BCA; INSA; KOREA; KR; KR100; KR100/2014; M44; NQ; NS21; PS; QP1997; QP97; QPE17; RUBLERROD; SM6014; Stan Baton; VN; SM6013-B; CAX; DT-09; DT-10; DV; E112-BCA; GCS-2017; GT-09; H18-BNV; H56-BCA; HG; KP; KP100; MH57; MS; QP-94; SH; 75HG; 7B; CS; E12; H56; DCCS.

Mục V

 

Khoá số tám, bàn chông, dây đinh gai, áo giáp, găng tay điện, găng tay bắt dao, lá chắn, mũ chống đạn, thiết bị áp chế bằng âm thanh 

 

1

Khóa số tám

L203; KC2007E112; CZ; E112; E112KC2015; E112-2015; E16-509; E16-BCA; HC-0221; HG-BCA; KC; KC-2007; KC-95; KC-97; KEENNESS; LCH602; LEGIRONS; SM6008-101; SM6008-103; SM6008-201; Titan; TW; E16; BCA; Qiaoding; SM6008-201; KN95-H18-BNV; HG103; KC-2015; KC96; KC-E112; LCH201; SM6008; HC-NIJ-1; SM6008-102; SM6005-101S; SM6005-101P; SM6005-103S; SM6005-103P; SM6005-201S; SM6005-201P; SM6009-103; KKH; KC-E30M; SH-9042; SH-H; KC8; Handcuffs.

2

Bàn chông

 

3

Dây đinh gai

 

4

Áo giáp chống đâm

AGCĐ-1/H57; AGCDD1/57; DK-2210; DK-2211; MD405; MD-5911; LTS-AV; Titan AKV8; TB-01; TB-TH-01; Titan AKV5; Titan AKV5S; Titan AKV8S; BH-01; LST-TD; TD-HN 2015; 121B-0532; JPTIIA-M; K59/H57.

5

Áo giáp chống đạn

AGCĐ-1/A57; AGCĐK54; AGCĐK59; AK; BA8000-01; BFV/47; DK ARMOR; Lotus; MAS64; HDC vest United Shield; HC11 United Shield; STE Diodon M3; STE Diodon M3-AK47; STE JT47 AK47; STE XP1583; Cortex CB56 AK47; Cortex CB59 K59; TVAB-1000 K54; MD-5911; DK-2211; DK-2210; MD4700S; MD4711; MD5411; MD5400; DK-1211; DKB-910; DKB-920; DKB-930; DKB-940; JPT XIVB; JMT IVB; JPT IIA; JPT IIIA; JCO IIB; ICO IIC; MKS 2001; MKS 1002; MKS 1003; MKS 1004; MT 3201; MKH 21000; P10016; C50036; INSTAFLOAT; MKU BALLISTIC SHIELDS; DEMINING SUITS MDS IV; TAR-V59; TAR-V59S; TB-TH02; TB-TH03; TB-TH04; VKCAAK47D; JKNM-AK; CS-UV-III; LTS-IV; LTS K54; TD-HN/2017; Balltstic 121B; Balltstic H130; BPV3-AK47; Kata MD405; KCI-403; LTS-V; MD4700S; VKA0003; VKA0013; VKCA24C; LST-TD; TD-HN 2015; 121B- 0532; AK1-H57; H101; H130; H131; H132; H76; H83; MAR121; OAV-H1; SSD-FN; 13-K59; DK-211; 12-002; AGAK-5; AGAK-6; AGK54-3; AGK54-CĐ3; AGK59-3; AGK59-CĐ3; AGMT K59-1; AGMT K54-1; DKA-540P; FIXE; FX PRO; LEGEND; ELITE; LEGION; DELTA; K59/H57; AG-17M1.

6

Găng tay điện

 

7

Găng tay bắt dao

DFG92; GLC01; Hexarmor; Midas; SM601; Spectra; 4046VNI; HEXARMOR 4046; SS-7-11-OFL; Titan; DFG-93; SS-MGMG-34; SS-MG-35; SS-MG-37; SS-MG-40; KDI; MLE; MILITOP; SM601; SM601S; SM601-2; SM601-3; LTS-304; LTS-03; BH-02.

8

Lá chắn

LC01; LC1m-H57; LC820-4; SM600L-1T; ĐV-LC; H57; H57-PC802; KCI-BSD100; LC820; H57-TCIV-BCA; MD-613; BES-01; BAS-1300; SM6002; MILITOP; LC820; SM6002-1; SM6002-1S; LS-600S; PB1898-AK47; PB 1898; ARS-3100; LCĐ-H57; LCAK-H57; DKA-5085C.

9

Mũ chống đạn

DKH-2000P; K59 TD-TL; Lotus; SM6003; ARMOR; H57; LTS-750; MZ-303; VKM0003A; 15LTS; JKHN-54; DKH- 1450P; PASGT United Shield; KH-01; MKH/PA-5 (MS-001-C); PA-4; PA-5; DKH-1400; DKH-1450P; SM6003; MCĐ-17.M1.

10

Thiết bị áp chế bằng âm thanh

 

Mục VI

Động vật nghiệp vụ 

 

1

Chó nghiệp vụ 

 

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về việc quản lý , sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nguồn kinh phí bảo đảm cho việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ?

Trật tự, an toàn xã hội 22/12/2021

Nguồn kinh phí bảo đảm cho việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ, Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ như thế nào?

Trật tự, an toàn xã hội 22/12/2021

Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ, Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

Tiếp nhận, thu gom, bảo quản, thanh lý, tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ như thế nào?

Trật tự, an toàn xã hội 22/12/2021

Tiếp nhận, thu gom, bảo quản, thanh lý, tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Vận chuyển công cụ hỗ trợ như thế nào?

Trật tự, an toàn xã hội 22/12/2021

Bài viết trình bày vè việc vận chuyển công cụ hỗ trợ

Đào bới, tìm kiếm vũ khí, vật liệu nổ như thế nào?

Trật tự, an toàn xã hội 22/12/2021

Bài viết trình bày về việc đào bới, tìm kiếm vũ khí, vật liệu nổ

Tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo trình tự, thủ tục nào?

Trật tự, an toàn xã hội 22/12/2021

Trình tự, thủ tục tiếp nhận, thu gom vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Cơ sở dữ liệu về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ?

Trật tự, an toàn xã hội 23/12/2021

Cơ sở dữ liệu về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ