Ai là chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan?

Hợp đồng được ký kết khi có từ hai bên chủ thể tham gia vào quan hệ hợp đồng. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan. Vậy pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định những chủ thể nào được phép tham gia quan hệ hợp đồng chuyển nhượng trên. Sau đây chúng tôi, Luật Hoàng Anh sẽ tư vấn cụ thể về vấn đề này:

1. Bên chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

a. Chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản do pháp luật quy định. Chủ sở hữu quyền tác giả bao gồm:

+ Tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả;

+ Các đồng tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả;

+ Cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu đối với một, một số hoặc toàn bộ quyền tài sản;

+ Người được thừa kế quyền tác giả;

+ Người được chuyển nhượng quyền tác giả;

+ Người được chuyển giao quyền tác giả là tổ chức, cá nhân được chuyển nhượng một số hoặc toàn bộ quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng với chủ sở hữu quyền tác giả. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân đang quản lý tác phẩm khuyết danh được coi là người được chuyển giao quyền và họ sẽ được hưởng quyền của chủ sở hữu cho đến khi danh tính của tác giả được xác định;

+ Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm do được chuyển giao, tác phẩm khuyết danh, không có người quản lý. Tác phẩm còn trong thời kỳ bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả chết nhưng không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không có quyền được hưởng thừa kế.

Tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả không phải là chủ thể của hợp đồng vì theo quy định của pháp luật thì tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả chỉ có thể được hưởng các quyền nhân thân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra mà không phải là chủ sở hữu các quyền tài sản được phép chuyển giao, do đó họ không có quyền chuyển nhượng các quyền tài sản cho người khác.

b. Chủ sở hữu quyền liên quan

Chủ sở hữu quyền liên quan là chủ đầu tư cuộc biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng. Các chủ thể này là chủ sở hữu các quyền tài sản do pháp luật quy định và họ có quyền định đoạt, chuyển nhượng một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản cho người khác.

Trong trường hợp bên chuyển nhượng là đồng chủ sở hữu đối với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng thì việc chuyển nhượng phải có sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu. Tuy nhiên trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt, có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt đó.

2. Bên được chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Bên được chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là cá nhân, tổ chức được chuyển nhượng các quyền tài sản. Sau khi được chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan thì bên được chuyển trở thành chủ sở hữu đối với các quyền đó. Luật sở hữu trí tuệ không quy định điều kiện để cá nhân, tổ chức trở thành chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan nhưng hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là loại hợp đồng dân sự, do đó, chủ thể tham gia giao kết và thực hiện hợp đồng này cũng phải thỏa mãn điều kiện về năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật sở hữu trí tuệ.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Khái niệm quyền tác giả

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 27/04/2021

Sự phát triển pháp luật của các quốc gia trên thế giới về quyền sở hữu trí tuệ nói chung, khiến cho thuật ngữ về quyền tác giả ngày càng được nhìn nhận sâu rộng hơn về bản chất cũng như giới hạn bảo hộ. Vậy quyền tác giả được hiểu là gì, mời bạn đọc cùng

Đặc điểm của quyền tác giả

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 27/04/2021

Quyền tác giả là một bộ phận của quyền sở hữu trí tuệ, do vậy, nó có đầy đủ các đặc trưng của quyền sở hữu trí tuệ. Quyền tác giả còn có những đặc điểm riêng biệt của nó, vậy những đặc điểm riêng biệt đó là gì, mời bạn đọc cùng Luật Hoàng Anh tìm hiểu rõ

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 27/04/2021

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả là khoảng thời gian do pháp luật quy định, trong đó các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người thừa kế quyền tác giả được Nhà nước bảo hộ. Vậy theo pháp luật Việt Nam, thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định n