Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu liên quan đến sở hưu trí tuệ được quy định như thế nào?

1. Quyền yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

Theo Điều 34 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ quy định:

“Điều 34. Quyền yêu cầu kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền trực tiếp hoặc thông qua người đại diện nộp đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.”

Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chủ sở hữu có thể trực tiếp nộp đơn hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để nộp đơn yêu cầu đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

2. Các biện pháp kiêm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

Theo Khoản 1 Điều 216 Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định:

“1. Các biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ bao gồm:

a) Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

b) Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.2. Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là biện pháp được tiến hành theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhằm thu thập thông tin, chứng cứ về lô hàng để chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính.”

Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là biện pháp được tiến hành theo đề nghị của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhằm thu thập thông tin để thực hiện quyền yêu cầu áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan.

Theo Khoản 2 Điều 216 Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định:

“2. Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là biện pháp được tiến hành theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhằm thu thập thông tin, chứng cứ về lô hàng để chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính.”

Tạm ngừng làm thủ tục hải quan (gọi đầy đủ là tạm ngừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ) là một trong hai biện pháp được áp dụng của biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ bên cạnh biện pháp kiểm tra, giám sát để phát hiện hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chỉ khi có yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ về tạm dừng làm thủ tục hải quan thì cơ quan hải quan mới thực hiện thủ tục này.

Trong quá trình thực hiện biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nếu phát hiện hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ thì cơ quan hải quan có quyền và có trách nhiệm áp dụng biện pháp hành chính để xử.

Theo Điều 218 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 28 Điều 1 Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 quy định có các hình thức phạt vi phạm hành chính như: Hình phạt chính bao gồm cảnh cáo hoặc phạt tiền, hình phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả.

3. Nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

Theo Khoản 1 Điều 217 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định người yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ có các nghĩa vụ sau đây:

+ Chứng minh mình là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ bằng các tài liệu, chứng cứ theo quy;

+ Cung cấp đầy đủ thông tin để xác định hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

+ Nộp đơn cho cơ quan hải quan và nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

+ Bồi thường thiệt hại và thanh toán các chi phí phát sinh cho người bị áp dụng biện pháp kiểm soát trong trường hợp hàng hoá bị kiểm soát không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và thanh toán các chi phí phát sinh cho người bị áp dụng biện pháp kiểm soát trong trường hợp hàng hoá bị kiểm soát không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, người yêu cầu áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan phải nộp khoản bảo đảm bằng một trong các hình thức sau đây:

+ Khoản tiền bằng 20% giá trị lô hàng cần áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan hoặc tối thiểu hai mươi triệu đồng nếu không thể xác định được giá trị lô hàng đó;

+ Chứng từ bảo lãnh của ngân hàng hoặc của tổ chức tín dụng khác.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật sở hữu trí tuệ.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định về đình chỉ, phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ đối với giống cây trồng như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 19/07/2021

Bài viết trình bày về quy định về đình chỉ, phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ đối với giống cây trồng

Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được quy định như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 19/07/2021

Bài viết trình bày về việc chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được

Căn cứ và điều kiện bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 19/07/2021

Bài viết trình bày căn cứ và điều kiện bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

Quyền tự bảo vệ được quy định như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 19/07/2021

Bài viết trình bày về 4 quyền tự bảo vệ của chủ sở hữu

Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm phạt vi phạm hành chính được quy định như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 20/07/2021

Bày viết trình bày về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm phạt vi phạm hành chính

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 20/07/2021

bài viết trình bày về ap dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Bồi thường thiệt hại trong xử phạt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 20/07/2021

Bài viết trình bày về bồi thường thiệt hại trong xử phạt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 20/07/2021

Bài viết về xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự