Trích dẫn hợp lý tác phẩm là như thế nào?

Trích dẫn hợp lý tác phẩm là một trong những quyền của sở hữu trí tuệ. Việc trich dẫn hợp lý tác phẩm góp phần tăng sức thuyết phục cho bài viết của mình và đồng thời cũng bảo vệ được các quyền của tác giả đối với tác phẩm được trích dẫn. Pháp luật quy định như thế nào về trích dẫn hợp lý tác phẩm. Bài viết dưới đây là phần trình bày của Luật Hoàng Anh về vấn đề trên.

1. Quy định về trích dẫn hợp lý tác phẩm theo Công ước Berne năm 1886

Theo Điều 10 Công ước Berne năm 1886 quy định một số trường hợp sử dụng tự do tác phẩm:

“1. Trích dẫn;

2. Minh họa phục vụ cho giảng dạy;

3. Chỉ dẫn nguồn gốc và tác giả.”

Được coi là hợp pháp những trích dẫn rút từ một tác phẩm đã được phổ cập tới công chúng một cách hợp pháp, miễn là sự trích dẫn đó phù hợp với những thông lệ đúng đắn và không vượt quá mục đích trích dẫn, kể cả những trích dẫn các bài báo và tập san định kỳ dưới hình thức điểm báo.

2. Quy định của pháp luật Việt Nam về trích dẫn hợp lý tác phẩm

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định:

“Điều 25. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao

1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

b) Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;”

Luật Sở hữu trí tuệ nghiêm cấm các hành vi xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ và quy định các trường hợp khi sử dụng tác phẩm đã công bố thì phải xin phép, trả nhuận bút và thù lao, thế nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, một trong những ngoại lệ đó là trích dẫn hợp lý tác phẩm. Vậy pháp luật quy định như thế nào là trích dẫn hợp lý tác phẩm

Theo Điều 23 Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan quy định về việc trích dẫn hợp lý tác phẩm như sau:

+ Phần trích dẫn chỉ nhằm mục đích giới thiệu, bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề được đề cập trong tác phẩm của mình.

+ Phần trích dẫn từ tác phẩm được sử dụng để trích dẫn không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được sử dụng để trích dẫn; phù hợp với tính chất, đặc điểm của loại hình tác phẩm được sử dụng để trích dẫn.

Như vậy, việc trích dẫn ngoài việc không làm sai ý của tác giả, không gây phương hại đến quyền tác giả và phù hợp với đặc điểm của tác phẩm được sử dụng để trích dẫn thì việc trích dẫn đó phải không nhằm mục đích thương mại. Chính việc trích dẫn nghiêm túc tác phẩm sẽ hạn chế được vấn đề đạo văn. Vấn đề đạo văn ở Việt Nam là vấn đề thời sự.

Bên cạnh đó, hiện nay chưa có quy định rõ ràng về cách trích dẫn ra sao, và việc chú thích trích dẫn đó như thế nào cho phù hợp, tên tác giả trước hay tên tác phẩm trước; trường hợp trích dẫn liên quan đến số trang thì ghi trang tài liệu được trích dẫn trước (trang số mấy) hay ghi số trang sau cùng, sử dụng bao nhiêu từ thì phải trích dẫn. Vì vậy hệ thống pháp luật cần cần có những quy định rõ ràng hơn liên quan đến trích dẫn hợp lý tác phẩm.

Nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản trí tuệ, Luật sở hữu trí tuệ quy định các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm: Biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự tùy theo tính chất, mức độ của hành vi xâm phạm. Tuy nhiên, trên thực tế, để xác định loại vi phạm pháp luật nào được áp dụng và áp dụng như thế nào đối với những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn gặp nhiều khó khăn. Phải có các chế tài đủ mạnh và xử lý thật nghiêm túc các trường hợp sử dụng tác phẩm của người khác mà không trích dẫn hoặc trích dẫn nhưng làm sai ý nghĩa của tác phẩm được trích dẫn để có sự răn đe và để mọi người thấy được sự nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, và giá trị của tài sản vô hình này.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật sở hữu trí tuệ.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy trình đăng ký chỉ dẫn địa lý như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 14/07/2021

chuẩn bị hồ sơ và các bước đăng ký chỉ dẫn địa lý

Việc sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng ký sáng chế được thực hiện như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 14/07/2021

Bài viết trình bày về việc sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng ký sáng chế

Người thứ ba có quyền ý kiến về việc cấp Văn bằng bảo hộ không? Và xử lý ý kiến của người thứ ba như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 14/07/2021

Bài viết trình bày về quyền ý kiến của người thứ ba về việc cấp Văn bằng bảo hộ và xử lý ý kiến của người thứ ba

Ai là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 15/07/2021

Bài viết trình bày về các chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp

Pháp luật quy định như thế nào về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 15/07/2021

Bài viết trình bày quy định của pháp luật về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Mã số vạch có phải đóng phí duy trì không? Vi phạm quy định về mã số vạch bị xử lý như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 24/07/2021

bài viết trình bày về mã số vạch và xử lý vi phạm quy định về mã số vạch

Quyền tạm thời đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 24/07/2021

Bài viết trình bày về quyền tạm thời đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký mã vạch sản phẩm của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 24/07/2021

Bài viết trình bày về thủ tục đăng ký mã vạch sản phẩm của doanh nghiệp