Hội về dược là gì?

Khái niệm

Điều 5 Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 quy định:

"Hội về dược là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược."

Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược có quyền tham gia và thành lập hội về dược.

Tổ chức và hoạt động của hội về dược được thực hiện theo quy định của Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 và pháp luật về hội.

Hội về dược có các trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

a) Ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề dược trên cơ sở nguyên tắc đạo đức hành nghề dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

b) Tham gia xây dựng, tổ chức triển khai, giám sát thi hành văn bản quy phạm pháp luật về dược;

c) Tham gia giám sát việc hành nghề dược, thực hiện đạo đức hành nghề dược và phản biện xã hội hoạt động liên quan đến dược;

d) Tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược;

đ) Tham gia Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề dược

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề dược được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021 / TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế như sau:

Điều 1. Tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan đến dược phẩm

1. Ngoài việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật thì phải tuân thủ Luật Dược, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Dược và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Phải tuân thủ các quy định của nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và điều lệ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp mà người điều hành nghề nghiệp là thành viên.

Điều 2. Rèn luyện, tu dưỡng bản thân

1. Phải luôn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng dụng, nâng cao phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc, lương tâm nghề nghiệp và người chịu trách nhiệm với nghề nghiệp, với người sử dụng thuốc.

2. Phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực tham gia các lớp đào tào, bồi dưỡng kiến ​​thức; Tích cực nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến, đáp ứng tốt các yêu cầu của máy móc thiết bị sức khỏe nhân dân trong mọi tình huống.

3. Phải sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn vì sự điều hành và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

4. Phải tích cực tham gia đấu tranh chống lãng phí, lãng phí và các tệ nạn.

Điều 3. Trách nhiệm nghề nghiệp

1. Có trách nhiệm coi trọng, giữ uy tín nghề nghiệp, không có quyền điều hành vi phạm đến uy tín, danh sách của người điều hành nghề và người quản lý hình ảnh, công việc, nhân viên y tế.

2. Phải điều chỉnh chấp hành các quy định chuyên môn về dược. Không lợi ích hoặc tạo điều kiện cho người khác lợi dụng nghề nghiệp để yêu cầu cá nhân lợi ích, phạm vi pháp luật.

3. Có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng thuốc, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm cho người bệnh và người dân; đẩy mạnh hoạt động dược lâm sàng và cảnh giác; tích cực, chủ động truyền kiến ​​thức về thiết bị và bảo vệ sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh.

4. Phải tôn trọng và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh, người sử dụng thuốc, quan tâm đến những người bị bệnh được hưởng chính sách xã hội. Bình đẳng, công bằng và không phân biệt đối xử với người bệnh, không có chế độ ban ơn, vận dụng nghề và gây phiền hà cho người bệnh. Phải trung thực khi thanh toán các chi phí cho người bệnh. Không vì cá nhân lợi ích mà giao cho người bệnh kém chất lượng, thuốc không đúng với yêu cầu và mức độ bệnh.

5. Khi thân lỗi trong quá trình làm việc, phải có trách nhiệm nhận trách nhiệm về mình và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

6. Phải xử lý văn bản thông minh, luôn có trạng thái tự tin, tận hưởng tình cảm, trang phục trong quá trình hoạt động nghề nghiệp.

Điều 4. Bảo mật thông tin người bệnh

1. Phải tôn trọng những bí mật riêng tư của người bệnh, bí mật liên quan đến bệnh nhân.

2. Thông tin về sức khỏe và tổng thể của người bệnh chỉ được phép công bố trong trường hợp được phép đồng ý với người bệnh hoặc các trường hợp khác được phép sử dụng luật.

Điều 5. Quan hệ với đồng nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của người điều hành nghề nghiệp

1. Phải trung thực, đoàn kết, kính trọng các bậc thầy, tác giả, tôn trọng đồng nghiệp và lắng nghe ý kiến ​​của đồng nghiệp; bảo vệ danh dự, uy tín của đồng nghiệp.

2. Không có trái đạo đức, không gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật với đồng nghiệp để có lợi thế cho mình trong nghề nghiệp, không thực hiện được các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác.

3. Có trách nhiệm giám sát và giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp, quyết định đấu tranh loại bỏ những sai sót trong hoạt động kinh doanh dược trên cơ sở tôn trọng đồng nghiệp.

4. Có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ đối với đồng nghiệp mới vào nghề.

5. Phải tự nguyện tham gia vào các hoạt động nghề nghiệp và hoạt động xã hội khác do Nhà nước, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của người điều hành công việc tổ chức hoặc phát triển nhằm góp phần vào sự phát triển chung của ngành .

Điều 6. Quan hệ với người thực hành chuyên môn về dược

1. Có trách nhiệm tham gia vào công việc hướng dẫn người thực hiện chuyên môn, đưa ra lời trách nhiệm, tận tâm truyền đạt kiến ​​thức và kinh nghiệm nghề nghiệp đối với người thực hiện chuyên môn về dược phẩm.

2. Cannot done the following works:

a) Phân biệt, cá nhân xử lý đối với những người thực hành chuyên môn về dược;

b) Đòi hỏi lợi ích vật chất, tinh thần từ người thực hiện chuyên môn về dược;

c) Lợi ích tư cách là người hướng dẫn để người thực hiện chuyên môn về dược phẩm phải làm việc không thuộc phạm vi sự kiện hoặc những người làm việc trong phạm vi pháp luật, trái đạo đức xã hội đạt được những điều có lợi cho mình.

Điều 7. Quan hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan

1. Phải chấp nhận sự điều hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hợp tác chặt chẽ với các bộ, công, nhân viên y tế và bộ, công, nhân viên của cơ quan ban ngành khác bảo đảm ứng dụng và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả trong trường hợp có dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, thảm họa.

2. Phải tôn trọng và hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước, quyết định đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động nghề nghiệp.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016?

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm?

Y tế - Dược 08/01/2022

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm?

Y tế - Dược 08/01/2022

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm?

Y tế - Dược 08/01/2022

Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, nhập khẩu mỹ phẩm để lưu thông trên thị trường Việt Nam?

Y tế - Dược 08/01/2022

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, nhập khẩu mỹ phẩm để lưu thông trên thị trường Việt Nam

Thông tin và chế độ báo cáo việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm?

Y tế - Dược 08/01/2022

Thông tin và chế độ báo cáo việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm

Tổng hợp bài viết Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016?

Y tế - Dược 10/01/2022

Tổng hợp bài viết Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016

Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 là gì?

Y tế - Dược 10/01/2022

Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016

Trách nhiệm quản lý nhà nước về dược?

Y tế - Dược 10/01/2022

Trách nhiệm quản lý nhà nước về dược