Vị trí công việc phải có Chứng chỉ hành nghề dược?

Dược là thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

Thuốc là chế phẩm có chứa dược chất hoặc dược liệu dùng cho người nhằm Mục đích phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, Điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, Điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người bao gồm thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vắc xin và sinh phẩm.

Nguyên liệu làm thuốc là thành phần tham gia vào cấu tạo của thuốc bao gồm dược chất, dược liệu, tá dược, vỏ nang được sử dụng trong quá trình sản xuất thuốc.

Hành nghề dược là việc sử dụng trình độ chuyên môn của cá nhân để kinh doanh dược và hoạt động dược lâm sàng.

Chứng chỉ hành nghề dược là giấy chứng nhận người đó có đủ trình độ chuyên môn để kinh doanh dược và hoạt động dược lâm sàng.

Điều 11 Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 quy định 03 vị trí công việc phải có Chứng chỉ hành nghề dược như sau:

"Điều 11. Vị trí công việc phải có Chứng chỉ hành nghề dược

1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dược.

2. Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

3. Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh."

Thứ nhất, Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dược.

Kinh doanh dược là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ liên quan đến thuốc và nguyên liệu làm thuốc trên thị trường nhằm mục đích sinh lời.

Nguời chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dược là người được giao nhiệm vụ các vấn đề liên quan đến chuyên môn về thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

Thứ hai, Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc là nơi làm ra các loại thuốc, nguyên liệu. Người phụ trách về bảo đảm chất lượng thuốc có trách nhiệm kiểm tra, giám giát, chắc chắn rằng số thuốc, nguyên liệu được làm ra phải đạt đủ tiêu chuẩn, phục vụ nhu cầu và an toàn cho người sử dụng.

Thứ ba, Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Dược lâm sàng là hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hành dược về tư vấn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả nhằm tối ưu hóa việc sử dụng thuốc.

Người phụ trách công tác dược lâm sàng là phải là những người có trình độ, chuyên môn về thuốc, chỉ có hiểu rõ về thuốc họ mới tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hành dược về tư vấn sử dụng thuốc đạt hiệu quả cao.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016?

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

Y tế - Dược 5 ngày trước

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược?

Y tế - Dược 5 ngày trước

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược?

Quy định pháp luật về việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận và thực hành chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền?

Y tế - Dược 5 ngày trước

Quy định pháp luật về việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận và thực hành chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền?

Thời gian thực hành chuyên môn đối với người có trình độ chuyên khoa sau đại học?

Y tế - Dược 5 ngày trước

Thời gian thực hành chuyên môn đối với người có trình độ chuyên khoa sau đại học?

Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược?

Y tế - Dược 5 ngày trước

Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược?

Tiêu chí để công nhận người đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược?

Y tế - Dược 5 ngày trước

Tiêu chí để công nhận người đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược?

Tiêu chí để công nhận người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác trong hành nghề dược?

Y tế - Dược 5 ngày trước

Tiêu chí để công nhận người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác trong hành nghề dược?

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược?

Y tế - Dược 5 ngày trước

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược?