Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

1. Chủ thể quản lý bảo hiểm thất nghiệp

Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ, chủ thể thực hiện quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài Chính.

Nội dung và mức chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và quy định của pháp luật về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp hằng năm

a. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ thu, chi, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phân chia các cấp từ trung ương đến địa phương thực hiện quản lý, đối với phần Quỹ được sử dụng và thực hiện thu trên khu vực mà các cấp quản lý.

b. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp (ví dụ: Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, hồ sơ hỗ trợ học nghề, hồ sơ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ người lao động, hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp) và các nhiệm vụ liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp (phê duyệt cho người lao động tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp)

c. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ thu bảo hiểm thất nghiệp đối với các đối tượng thu thuộc quản lý của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (người sử dụng lao động thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an).

3. Phương thức chuyển kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp

Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ:

- Thứ nhất, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm khoản chi cho hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp.

- Thứ hai, căn cứ vào dự toán chi quản lý bảo hiểm thất nghiệp được Thủ tướng Chỉnh phủ giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (cơ quan quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp) thực hiện chuyển đủ và kịp thời chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an.

- Thứ ba, phương thức chuyển kinh phí:

+ Thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

+ Thực hiện theo cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

+ Riêng với chi ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Xem thêm:

Tổng hợp bài viết về Luật Việc làm năm 2013

Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm xã hội

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm theo quy định của Luật Việc làm năm 2013 như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 25/09/2021

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm theo quy định của Luật Việc làm năm 2013

Điều kiện hỗ trợ học nghề theo quy định của Luật Việc làm năm 2013 như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 25/09/2021

Điều kiện hỗ trợ học nghề theo quy định của Luật Việc làm năm 2013

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề bao gồm những gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 25/09/2021

Bài viết giải thích về các trường hợp hỗ trợ học nghề và hồ sơ hỗ trợ học nghề

Mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động thất nghiệp như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 25/09/2021

Bài viết giải thích về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động thất nghiệp

Mức đóng, phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 25/09/2021

Bài viết giải thích mức đóng, phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 25/09/2021

Sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong 07 trường hợp