Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như thế nào? (Phần 2)

2. Điều kiện để người lao động là quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan bị suy giảm khả năng lao động hưởng lương hưu sớm

2.1. Quân nhân, sĩ quan, hạ sinh bị suy giảm khả năng lao động

Theo Điểm đ, Điểm e Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

2.2. Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Cũng giống với các trường hợp khác, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí bị suy giảm khả năng lao động cũng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong một thời gian nhất định thì mới được hưởng lương hưu. Cụ thể, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu là 20 năm (đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên)

2.3. Mức suy giảm khả năng lao động

Người có mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được xác định thời gian và mức hưởng lương hưu cho người bị suy giảm khả năng lao động.

2.4. Các trường hợp quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan được nghỉ hưu sớm và hưởng lương hưu ở mức thấp hơn so với thông thường

Theo Khoản b Điều 139 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, sửa đổi Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2015, người lao động là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân (một trong các đối tượng đã được nêu trên) được hưởng lương hưu sớm nhưng ở mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu bình thường trong các trường hợp sau:

- Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 (60 tuổi 03 tháng đối với người lao động nam, 55 tuổi 04 tháng đối với người lao động nữ vào năm 2021. Từ năm 2022 mỗi năm tăng 03 tháng đối với người lao động nam, 04 tháng với người lao động nữ để đến năm 2028 trở đi người lao động nam có tuổi nghỉ hưu là 62 tuổi, từ năm 2035 người lao động nữ có tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi): Trường hợp người lao động không cần thỏa mãn bất kỳ điều kiện nào về thời gian làm việc, chỉ cần đủ thời gian đóng bảo hiểm và mức suy giảm khả năng lao động cao hơn 61% thì được nghỉ hưởng lương hưu nhưng mức hưởng thấp hơn người lao động đạt đủ điều kiện thông thường.

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành (Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội): Trường hợp người lao động cần có thời gian làm việc đủ 15 năm, thời gian đóng bảo hiểm đủ 20 năm, mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì mới được nghỉ hưu sớm (dù mức hưởng lương hưu thấp hơn so với các trường hợp thông thường.

Xem thêm:

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như thế nào? (Phần 1)

Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm xã hội

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 16/08/2021

Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nội dung thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 16/08/2021

Nội dung thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nội dung thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 16/08/2021

Nội dung thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Kế hoạch tài chính, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 16/08/2021

Kế hoạch tài chính, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trình tự, hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 16/08/2021

Trình tự, hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

Điều kiện hưởng lương hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc như thế nào? (Phần 1)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 18/08/2021

Điều kiện hưởng lương hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc (Phần 1)

Điều kiện hưởng lương hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc như thế nào? (Phần 2)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 18/08/2021

Điều kiện hưởng lương hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc (Phần 2)

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như thế nào? (Phần 1)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 18/08/2021

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động (Phần 1)