Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát như thế nào? (Phần 1)

1. Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2007

1.1. Mức hưởng trợ cấp một lần

a. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần

Tương tự với các trường hợp khác, theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động thuộc các trường hợp tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và giám định mức suy giảm khả năng lao động dưới 31% thì được hưởng mức trợ cấp một lần.

b. Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước ngày 01/01/2007 được hưởng mức trợ cấp tai nạn lao động một lần như sau:

Mức suy giảm khả năng lao động trước khi giám định lại

Mức suy giảm khả năng lao động sau khi giám định lại

Mức trợ cấp một lần

Từ 5% đến 10%

Từ 10% trở xuống

Không hưởng khoản trợ cấp mới

Từ 11% đến 20%

4 tháng lương cơ sở

Từ 21% đến 30%

8 tháng lương cơ sở

Từ 11% đến 20%

Từ 20% trở xuống

Không hưởng khoản trợ cấp mới

Từ 21% đến 30%

4 tháng lương cơ sở

Từ 21% đến 30%

Từ 30% trở xuống

Không hưởng khoản trợ cấp mới

Trong đó:

- Lương tháng cơ sở (tháng lương cơ sở) ở đây là tháng lương cơ sở tại thời điểm có kết luận giám định lại mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định Y khoa.

- Người lao động không được hưởng mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo thời gian đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ví dụ: Người lao động A tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 08/2006, đến tháng 05/2017 người lao động A được chẩn đoán phát hiện bệnh nghề nghiệp và xác định mức suy giảm khả năng lao động là 10%. Lần 2 người lao động đi giám định lại vào tháng 08/2020, và mức suy giảm khả năng lao động là 12%. Mức lương cơ sở tại thời điểm có kết quả giám định suy giảm khả năng lao động là 1.490.000 Đồng. Suy ra mức hưởng trợ cấp một lần của người lao động A là: 4 x 1.490.000 = 5.960.000 (Đồng).

1.2. Mức hưởng trợ cấp hằng tháng

a. Điều kiện hưởng trợ cấp hằng tháng

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghiệp khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và được giám định suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

b. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo Điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là:

Mức suy giảm khả năng lao động

Mức trợ cấp hàng tháng

Nhóm 1: Từ 31% đến 40%

0,4 tháng lương cơ sở

Nhóm 2: Từ 41% đến 50%

0,6 tháng lương cơ sở

Nhóm 3: Từ 51% đến 60%

0,8 tháng lương cơ sở

Nhóm 4: Từ 61% đến 70%

1,0 tháng lương cơ sở

Nhóm 5: Từ 71% đến 80%

1,2 tháng lương cơ sở

Nhóm 6: Từ 81% đến 90%

1,4 tháng lương cơ sở

Nhóm 7: Từ 91% đến 100%

1,6 tháng lương cơ sở

Trong đó:

- Lương tháng cơ sở (tháng lương cơ sở) ở đây là tháng lương cơ sở tại thời điểm có kết luận giám định lại mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định Y khoa.

- Người lao động không được hưởng trợ cấp hằng tháng theo thời gian đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ví dụ: Người lao động B tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 08/2006, đến tháng 05/2017 người lao động A được chẩn đoán phát hiện bệnh nghề nghiệp và xác định mức suy giảm khả năng lao động là 35%. Lần 2 người lao động đi giám định lại vào tháng 08/2020, và mức suy giảm khả năng lao động là 42%. Mức lương cơ sở tại thời điểm có kết quả giám định suy giảm khả năng lao động là 1.490.000 Đồng. Suy ra mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động hằng tháng là:

0,6 x 1.490.000 = 894.000 (Đồng)

Vậy, mỗi tháng người lao động được hưởng mức trợ cấp bằng 894.000 (Đồng).

Xem thêm:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát như thế nào? (Phần 2)

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát như thế nào? (Phần 3)

Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm xã hội

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trình tự, hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp như thế nào? (Phần 2)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 09/08/2021

Trình tự hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp cho người lao động nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

Mức trợ cấp một lần đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 09/08/2021

Mức trợ cấp một lần đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thời gian người lao động nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không? (Phần 1)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 09/08/2021

Thời gian người lao động nghỉ thai sản được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thời gian người lao động nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không? (Phần 2)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 09/08/2021

Thời gian người lao động nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối với người lao động giám định suy giảm khả năng lao động lần đầu như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 10/08/2021

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối với người lao động được giám định suy giảm khả năng lao động lần đầu

Việc tạm dừng, hưởng tiếp trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 10/08/2021

Việc tạm dừng, hưởng tiếp trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện