Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào? (Phần 1)

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:13 (GMT+7)

Thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Thời gian làm căn cứ tính bảo hiểm chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một yếu tố quan trọng để xác định chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cần chú ý rất nhiều vấn đề liên quan đến thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

1. Thời gian làm căn cứ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nói chung

Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là tổng thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, không kể thời gian đóng trùng các hợp đồng lao động. Tức là, nếu người lao động cùng lúc tham gia nhiều hợp đồng lao động với tư cách người lao động thì người lao động không được tính thời gian gấp đôi, gấp ba đóng bảo hiểm xã hội (ví dụ: Từ 10/2019 đến 10/2021, người lao động tham gia 02 hợp đồng lao động, nhưng thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 10/2019 đến 10/2021 không được nhân đôi mà giữ nguyên).

Trong trường hợp người lao động không tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một cách liên tục thì được cộng dồn. Ví dụ như: Người lao động tham gia từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2020 thì tạm dừng đóng, đến tháng 02/2021 tiếp tục đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì được cộng dồn thời gian đóng từ trước tháng 11/2020 với thời gian từ tháng 02/2021 trở về sau.

Thời gian người lao động giữ các chức danh theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ trước ngày 01/01/1998 mà được tính hưởng bảo hiểm xã hội thì thời gian đó được tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây là trường hợp các cán bộ, xã phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ theo công việc, chức vụ, thời gian làm việc của những người này được xác định là từ trước ngày 01/01/1998, trước khi Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ có hiệu lực, thì cũng được coi là thời gian thực hiện nhiệm vụ và tham gia đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có đóng vảo Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thời gian làm căn cứ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể bao gồm thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, chế độ thai sản, nghỉ việc không hưởng lương, hoặc thậm chí là không làm việc nếu thỏa mãn một số điều kiện.

2. Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, không làm việc, nghỉ việc không hưởng lương

Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau (theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014), thời gian không làm việc hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tháng đó không được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trừ trường hợp:

- Người lao động bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Người lao động bị tai nạn lao động trong tháng đầu trở lại làm việc đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau thời gian đóng bảo hiểm gián đoạn do chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong 02 trường hợp này, người sử dụng lao động phải đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, do đó vẫn được tính là thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động.

Ví dụ: Người lao động đi ký kết hợp đồng, bắt đầu làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 02/2021, nhưng vào ngày 10/02/2021 người lao động nghỉ đau ốm đến hết tháng, suy ra người sử dụng lao động vẫn phải đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động cho tháng 02/2021 của người lao động, nên thời gian tháng 02/2021 vẫn được tính vào thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động.

Suy ra, trong các trường hợp người lao động người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thời gian không làm việc hoặc nghỉ việc không hưởng lương của người lao động không quá 14 ngày trong một tháng thì vẫn được coi là thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Xem thêm:

Thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào? (Phần 2)

Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm xã hội

Luật Hoảng Anh

Cùng chuyên mục
Thủ tục trả tiền bảo hiểm tiền gửi Dịch vụ cấp giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo hiểm tiền gửi là gì? Bảo hiểm tiền gửi là gì? Đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm liên kết chung phải đáp ứng những điều kiện gì? Điều kiện đối với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi như thế nào? Tiêu chuẩn Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm như thế nào? Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào? Thủ tục bổ nhiệm, thay đổi một số chức danh quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào? Các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm là gì? (Phần 1) Các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm là gì? (Phần 2) Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chuyển lợi nhuận, tài sản ra nước ngoài như thế nào? Tiêu chuẩn đối với người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm là gì? Tiêu chuẩn của Phó Tổng Giám đốc (PGĐ), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm như thế nào? Bào hiểm liên kết chung là gì? Bảo hiểm liên kết đơn vị là gì? Đề phòng, hạn chế tổn thất đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài như thế nào? Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm là gì? Phân biệt chi nhánh nước ngoài và văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào? Các trường hợp nào doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động?
NguyenDinhHiep.webp
Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư