Thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào? (Phần 2)

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:13 (GMT+7)

Thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào? (Phần 1) đã giới thiệu khái quát về thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng như điều kiện để thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, không làm việc, nghỉ việc không hưởng lương của người lao động được tính vào thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (tức thời gian đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp). Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về một số vấn đề còn lại về thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như các trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nhưng vẫn được tính vào thời gian đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trường hợp người lao động bị tạm giam, bị đình chỉ, người lao động bị tai nạn lao động nhiều lần và cách tính tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Xem thêm:

Thời gian người lao động nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không? (Phần 1)

Thời gian người lao động nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không? (Phần 2)

4. Người lao động bị tạm giam, bị đình chỉ công tác mà phải tạm dừng tham gia Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Khoản 4 Điều Điều 4 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc (Xem thêm: Đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc là những ai?) khi bị tạm giam, bị tạm đình chỉ công tác mà phải tạm dừng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu sau đó được đóng bù theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội thì thời gian đóng bù được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, pháp luật về bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động có sự hỗ trợ đối với người lao động trong trường hợp này, nếu người lao động không thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do yếu tố khách quan, bất ngờ, không đến từ người lao động. Do vậy, thời gian người lao động bị tạm giam, tạm đình chỉ công tác nếu có đóng bù bảo hiểm thì vẫn được tính là thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

5. Trường hợp người lao động đã hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần

Theo Khoản 5 Điều Điều 4 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ví dụ: Người lao động bị tai nạn lần đầu vào tháng 02/2018 và được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, thì quãng thời làm căn cứ tính mức hưởng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động là trước tháng 02/2018. Lần 2 người lao động bị tai nạn lao động vào tháng 03/2021, thì thời gian được coi là thời gian đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động không bao gồm các tháng đã đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước tháng 02/2018 làm căn cứ để hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần.

6. Tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Khoản 6 Điều Điều 4 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, một năm đóng bảo hiểm xã hội (đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) tính đủ gồm 12 tháng. Đối với mỗi trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì cách tính tổng số năm khác nhau.

a. Đối với trường hợp bị tai nạn lao động: Tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tính đến tháng trước liền kề tháng bị tai nạn lao động.

Ví dụ: Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bắt đầu đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 10/2018. Tháng 03/2020 người lao động bị tai nạn lao động. Vậy thời gian người lao động đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 01 năm 05 tháng (đến tháng 03/2020)

b. Đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp: Tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tính đến tháng trước liền kề tháng làm công việc mà công việc đó gây ra bệnh nghề nghiệp.

Ví dụ: Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bắt đầu đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 10/2018 và bắt đầu làm việc tại công việc mới từ tháng 10/2019. Tháng 11/2020 người lao động phát hiện bệnh nghề nghiệp. Vậy thời gian người lao động đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 01 năm (từ tháng 10/2018 đến hết tháng 09/2019).

c. Đối với trường hợp người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động: Thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trùng nhau của các hợp đồng lao động chỉ được tính 01 lần

Ví dụ: Người lao động cùng lúc tham gia 02 hợp đồng lao động từ tháng 10/2020 đến tháng 09/2021 và đóng bảo hiểm xã hội, đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cả 02 công việc, nhưng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 09/2021 vẫn chỉ được coi là 01 năm đóng bảo hiểm xã hội, đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không được coi là 02 năm.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm xã hội

Luật Hoàng Anh

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư