Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P5)

Giai đoạn cuối cùng trong việc xây dựng bảng giá đất đó là xây dựng bảng giá đất, thẩm định dự thảo bảng giá đất, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; quyết định ban hành bảng giá đất, cụ thể như sau: 

1. Xây dựng bảng giá đất 

Điều 19, Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xây dựng bảng giá đất như sau: 

+ Bảng giá đất được xây dựng theo vị trí đất thực hiện theo mẫu biểu từ Mẫu số 15 đến Mẫu số 19 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BTNMT.

 Trường hợp bảng giá đất được xây dựng đến từng thửa đất thì thực hiện theo Mẫu số 20 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BTNMT.

+ Xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh

Xem thêm: Giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi xây dựng bảng giá đất được xử lý như thế nào?
+ Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.

Báo cáo gồm các nội dung chủ yếu sau:

Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn cấp tỉnh;

Đánh giá tình hình và kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường trên địa bàn cấp tỉnh; kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành;

Đánh giá sự phù hợp hoặc chưa phù hợp của giá đất trong dự thảo bảng giá đất so với khung giá đất; kết quả điều tra giá đất thị trường; giá đất trong dự thảo bảng giá đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đất giáp ranh (nếu có);

Việc quy định vị trí đất; áp dụng các phương pháp định giá đất và mức giá các loại đất trong dự thảo bảng giá đất; các phương án giá các loại đất (nếu có);

Đánh giá tác động của dự thảo bảng giá đất đến tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, việc thực hiện chính sách tài chính về đất đai và thu nhập, đời sống của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất.

+ Xây dựng Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất.

+ Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo bảng giá đất và hoàn thiện dự thảo bảng giá đất.

2. Thẩm định dự thảo Bảng giá đất 

Điều 19, Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc thẩm định dự thảo bảng giá đất như sau: 

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Hội đồng thẩm định bảng giá đất hồ sơ thẩm định dự thảo bảng giá đất trước ngày 15 tháng 10 của năm xây dựng bảng giá đất. 

Hồ sơ gồm có:

+ Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất;

+ Dự thảo bảng giá đất;

+ Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất 

Nội dung thẩm định bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất thực hiện theo Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/06/2016 của Bộ Tài chính, Bộ tài nguyên và Môi trường.

Nội dung này chúng tôi sẽ trình bày kỹ hơn trong các phần tiếp theo. 

3. Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất; trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; quyết định ban hành bảng giá đất

Căn cứ tại Điều 19, Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

a. Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất 

Khoản 1, Điều 21, Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định căn cứ văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định hồ sơ xây dựng bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm có tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; dự thảo bảng giá đất; báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất và văn bản thẩm định bảng giá đất.

b. Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua 

Khoản 1, Điều 21, Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. 

Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua gồm: Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; dự thảo bảng giá đất và Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.

c. Ban hành, công bố, công khai bảng giá đất tại địa phương, báo cáo về kết quae xây dựng bảng giá đất 

Khoản 1, Điều 21, Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sau khi nhận được Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoàn thiện hồ sơ xây dựng bảng giá đất; quyết định ban hành và công bố công khai bảng giá đất tại địa phương vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả xây dựng bảng giá đất trước ngày 15 tháng 01 của năm đầu kỳ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Kết quả xây dựng bảng giá đất gồm có quyết định ban hành bảng giá đất; báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất; bảng tổng hợp giá đất đối với từng loại đất trên địa bàn cấp tỉnh.

Xem thêm: 

Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P1)

Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P2)

Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P3)

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 08/07/2021

Bài viết trình bày về việc lập dựa án xây dựng và chuẩn bị xây dựng bảng giá đất

Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 09/07/2021

Bài viết trình bày về việc xác định loại xã, loại đô thị, khu vực và vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất

Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 09/07/2021

Bài viết trình bày về việc thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, rà soát phiếu điều tra, báo cáo nội dung điều tra và thành phần hồ sơ khảo sát

Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P4)

Hỏi đáp luật Đất đai 09/07/2021

Bài viết trình bày về việc tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường khi xây dựng bảng giá đất