Các chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác định như thế nào?(P2)

Nếu như trong phần trước chúng tôi đã trình bày khái quát về việc xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng, xác định chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm thì trong phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về các vấn đề sau: 

Xem thêm: Các chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác định như thế nào?(P1)

3. Xác định chi phí sửa chữa công trình xây dựng 

Điểm a, Khoản 1, Điều 35, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi phí sửa chữa công trình (định kỳ và đột xuất) gồm chi phí sửa chữa phần xây dựng công trình và chi phí sửa chữa phần thiết bị công trình theo quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt, và trường hợp cần bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị công trình để việc khai thác sử dụng công trình đúng công năng và đảm bảo an toàn;

Chi phí sửa chữa công trình được xác định bằng dự toán. Dự toán chi phí sửa chữa công trình gồm chi phí sửa chữa phần xây dựng công trình, chi phí sửa chữa phần thiết bị công trình và một số chi phí khác có liên quan (nếu có). Việc xác định dự toán chi phí sửa chữa công trình được thực hiện trong các trường hợp như sau: 

a. Xác định dự toán chi phí trong trường hợp chi phí sửa chữa công trình từ 500 triệu đồng trở lên 

Trường hợp sửa chữa công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên thì dự toán chi phí sửa chữa công trình xác định theo quy định tại Phụ lục III, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 (sau đây gọi tắt là Thông tư 11/2021/TT-BXD)

b. Xác định dự toán chi phí trong trường hợp chi phí sửa chữa công trình dưới 500 triệu đồng

Trường hợp sửa chữa công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng thì dự toán chi phí sửa chữa công trình xác định như sau:

- Chi phí sửa chữa được xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá sửa chữa công trình.

+ Trường hợp sửa chữa định kỳ công trình thì khối lượng các công tác sửa chữa được xác định căn cứ thiết kế sửa chữa, kế hoạch sửa chữa và quy trình bảo trì của công trình xây dựng được phê duyệt. Trường hợp sửa chữa đột xuất công trình thì khối lượng các công tác sửa chữa được xác định căn cứ tình trạng công trình thực tế cần sửa chữa, hồ sơ thiết kế sửa chữa và các yêu cầu khác có liên quan.

+ Đơn giá sửa chữa công trình được xác định từ định mức dự toán sửa chữa và giá các yếu tố chi phí hoặc được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc theo giá tương tự ở các công trình đã thực hiện.

Trường hợp đơn giá sửa chữa công trình được xác định từ định mức dự toán sửa chữa và giá các yếu tố chi phí, chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công) xác định theo Phụ lục III, Thông tư 11/2021/TT-BXD .

Chi phí gián tiếp xác định bằng 10% của chi phí trực tiếp. Thu nhập chịu thuế tính trước tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp trong đơn giá sửa chữa công trình. 

Định mức tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế tính trước xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục III, Thông tư 11/2021/TT-BXD. 

Trường hợp đơn giá sửa chữa công trình xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc theo giá tương tự ở các công trình đã thực hiện thì đơn giá có thể gồm các khoản mục chi phí gián tiếp và thu nhập chịu thuế tính trước.

- Tổng hợp dự toán chi phí sửa chữa công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng theo hướng dẫn tại bảng 2.2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 14/2021/TT-BXD.

c. Xác định dự toán chi phí sửa chữa công trình trong trường hợp trong năm kế hoạch có chi phí sửa chữa đột xuất công trình

Trường hợp trong năm kế hoạch có chi phí sửa chữa đột xuất công trình thì dự toán chi phí sửa chữa công trình xác định như sau:

- Đối với sửa chữa công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên thì dự toán chi phí sửa chữa công trình xác định theo quy định tại mục a.

- Đối với sửa chữa công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng thì dự toán chi phí sửa chữa công trình xác định theo quy định tại mục b.

4. Xác định chi phí khác 

Điểm d, Khoản 3, Điều 35, Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi phí khác gồm các chi phí cần thiết khác để thực hiện quá trình bảo trì công trình xây dựng như: kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán; bảo hiểm công trình; phí thẩm định và các chi phí liên quan khác;

Các chi phí khác này được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) hoặc lập dự toán theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là một phần các quy định của pháp luật về việc xác định các chi phí bảo trì công trình xây dựng. Các quy định khác về việc xác định các chi phí bảo trì công trình xây dựng chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong các phần tiếp theo. 

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế thì bị xử lý như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xử lý đối với nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ hết thời hạn sử dụng

Các quy định về việc công trình xây dựng bị dừng khai thác sử dụng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc dừng khai thác sử dụng công trình xây dựng

Việc quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng được quy định như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng

Việc quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng được quy định như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng

Chi phí bảo trì công trình xây dựng là gì?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày về khái niệm, nguồn của chi phí bảo trì công trình xây dựng

Chi phí bảo trì công trình xây dựng là gì?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày về các chi phí thuộc chi phí bảo trì công trình xây dựng, các quy định riêng về chi phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình

Các chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác định như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày khái quát về việc xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng, chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm