Các nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng là gì?(P1)

Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Các chi phí đầu tư xây dựng là các chi phí thực hiện trong quá trình hoạt động đầu tư xây dựng. Vậy pháp luật hiện hành quy định các nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

1. Các quy định chung về các nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

Điều 132, Luật Xây dựng năm 2014 quy định chung về các nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau: 

a. Nguyên tắc thứ nhất về việc xác định chi phí đầu tư xây dựng 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án, phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng, nguồn vốn sử dụng. 

Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ theo từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng phù hợp với yêu cầu thiết kế, điều kiện xây dựng và mặt bằng giá thị trường.

b. Nguyên tắc thứ hai về công cụ giúp Nhà nước quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

Nhà nước thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng bằng việc ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật; quy định việc áp dụng các công cụ cần thiết trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, Khoản 3, Điều 3, Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định chi tiết hơn về nguyên tắc này như sau: 

Nhà nước ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quy định các công cụ cần thiết để chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan áp dụng, tham khảo trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, gồm: định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, suất vốn đầu tư xây dựng, chỉ số giá xây dựng; giá vật liệu xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá nhân công xây dựng; thông tin, dữ liệu về chi phí đầu tư xây dựng các dự án, công trình xây dựng; các phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đo bóc khối lượng, kiểm soát chi phí, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, suất vốn đầu tư xây dựng, chỉ số giá xây dựng.

c. Nguyên tắc thứ ba về chủ thể chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng (căn cứ tại Khoản 9, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014)

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào vận hành, khai thác sử dụng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực để lập, thẩm tra và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng.

Các quy định về điều kiện năng lực để lập, thẩm tra và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 98, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết trong các bài viết tiếp theo. 

d. Nguyên tắc thứ tư về việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các chi phí đầu tư xây dựng 

Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng phải được thực hiện trên cơ sở điều kiện, cách thức xác định chi phí đầu tư xây dựng đã được người quyết định đầu tư, chủ đầu tư chấp thuận phù hợp với các quy định, hướng dẫn về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và trình tự đầu tư xây dựng.

đ. Nguyên tắc thứ năm về việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công. 

Vốn đầu tư công bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật. (quy định tại Khoản 22, Điều 3, Luật Đầu tư công năm 2019).

Công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật về đấu thầu nhưng bao gồm vốn đầu tư công. Trong đó, Khoản 44, Điều 4, Luật Đấu thầu năm 2013 quy định vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chi phí đầu tư xây dựng của các dự án này phải được xác định theo quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ. 

Trên đây là các quy định chung về các nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Các quy định của pháp luật về nguyên tắc quản lý đối với một số công trình cụ thể, chúng tôi sẽ trình bày trong bài viết tiếp theo. 

Xem thêm: 

Các nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng là gì?(P2)

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chi phí bảo trì công trình xây dựng là gì?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày về khái niệm, nguồn của chi phí bảo trì công trình xây dựng

Chi phí bảo trì công trình xây dựng là gì?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày về các chi phí thuộc chi phí bảo trì công trình xây dựng, các quy định riêng về chi phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình

Các chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác định như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày khái quát về việc xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng, chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm

Các chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác định như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định chi phí sửa chữa công trình xây dựng, xác định chi phí khác thuộc chi phí bảo trì công trình xây dựng

Các chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác định như thế nào?(P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng, xác định chi phí quản lý bảo trì thuộc trách nhiệm chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình

Các công trình xây dựng đặc thù bao gồm những công trình nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 06/10/2021

Bài viết trình bày các loại công trình đặc thù, các quy định cụ thể về từng loại công trình đặc thù

Các quy định về xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 06/10/2021

Bài viết trình bày các loại công trình xây dựng khẩn cấp, thẩm quyền quyết định công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, Các công việc cần thực hiện sau khi thi công xây dựng công trình khẩn cấp

Các công trình xây dựng đặc thù bao gồm những công trình nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 06/10/2021

Bài viết trình bày về Các quy định cụ thể về từng loại công trình đặc thù