Các quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đối với đất giao không đúng thẩm quyền là gì? (P2)

Căn cứ tại Điểm c, Khoản 1, Điều 64, Luật đất đai 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013( sau đây gọi tắt là Luật đất đai 2013), Điều 23, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ và Khoản 19, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, tiếp nối phần trước, phần này chúng tôi tiếp tục trình bày về việc cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền như sau: 

1. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014

 Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 20, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2104 của Chính phủ, cụ thể như sau:

a. Cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có nhà ở được giao không đúng thẩm quyền 

Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở thì toàn bộ diện tích thửa đất được Cấp Giấy chứng nhận là đất ở.

Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được Cấp Giấy chứng nhận bằng hạn mức giao đất ở; 

Trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì Cấp Giấy chứng nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó;

b. Cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có công trình xây dựng được giao không đúng thẩm quyền 

Đối với thửa đất có công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì Cấp Giấy chứng nhận đối với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ;

c. Cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng được giao không đúng thẩm quyền 

Trong trường hợp thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì việc cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại mục a, mục b phân tích ở trên.

d. Cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất còn lại sau khi xác định theo phân tích tại mục a,b,c.

Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo phân tích tại mục a,b,c phần 3 thì được xác định là đất nông nghiệp và được công nhận như sau:

+ Nếu hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận theo hình thức giao đất không thu tiền nhưng không được quá hạn mức giao đất nông nghiệp, diện tích còn lại thì phải chuyển sang thuê đất;

+ Nếu hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận theo hình thức thuê đất của Nhà nước đối với diện tích đất đang sử dụng;

+ Nếu người sử dụng đất đề nghị chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở hoặc công trình xây dựng khác thì diện tích còn lại không có nhà ở, công trình xây dựng được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng đang sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Quy định về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được cấp Giấy chứng nhận đối với đất được giao không đúng thẩm quyền

Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi được giao đất không đúng thẩm quyền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Việc xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai được quy định như thế nào?

3. Các quy định khác khi cấp Giấy chứng nhận đối với đất đã giao không đúng thẩm quyền 

Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01/07/2014 trở về sau.

Căn cứ tại Khoản 19, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

Hay nói cách khác, người sử dụng đất có thửa đất được giao không đúng thẩm quyền ngày 01/7/2004 đất đó không có tranh chấp, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và tại thời điểm đề nghị có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận, thực hiện nghĩa vụ tài chính và không bị thu hồi đất. 

Xem thêm: 

Các quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đối với đất giao không đúng thẩm quyền là gì? (P1)

 

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 26/06/2021

Bài viết trình bày về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 62, Luật đất đai năm 2013

Việc xử lý quyền sử dụng đất đang cho thuê, đang thế chấp khi Nhà nước thu hồi đất được quy định ra sao?

Hỏi đáp luật Đất đai 18/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về việc xử lý quyền sử dụng đất đang cho thuê, đang thế chấp khi Nhà nước thu hồi đất tại Khoản 28, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 26/06/2021

Bài viết trình bày về các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai được quy định tại Điều 64, Luật đất đai năm 2013

Nhà nước quy định về việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 18/06/2021

Bài viết trình bày về các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định tại Điều 61, Luật đất đai năm 2013