Các quy định về việc cập nhật thông tin, dữ liệu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu là gì?

Pháp luật hiện hành quy định về việc cập nhật thông tin, dữ liệu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu tại Điều 9, Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau: 

1. Các bước cập nhật thông tin, dữ liệu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu 

Việc cập nhật thông tin, dữ liệu thực hiện theo các bước sau:

+ Tiếp nhận thông tin, dữ liệu đã được kiểm tra, xử lý theo quy định;

+ Phân loại thông tin, dữ liệu theo nội dung cơ sở dữ liệu quy định tại Điều 7, Điều 8 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP;

Xem thêm:

Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia là gì?

Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương là gì? 

+ Xác định vị trí cập nhật thông tin, dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu;

+ Thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu bằng phần mềm do Bộ Xây dựng quy định;

+ Kiểm tra kết quả cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

2. Thời hạn cập nhật thông tin, dữ liệu 

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu có trách nhiệm xử lý, cập nhật thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp theo quy định vào hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản chậm nhất 07 ngày làm việc sau khi nhận được các thông tin, dữ liệu phù hợp, đủ độ tin cậy.

3. Các quy định đối với nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương

Đối với các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương sẵn có, Sở Xây dựng phải hoàn thành việc cập nhật trong thời hạn 6 tháng khi có thông báo của Bộ Xây dựng về việc Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản sẵn sàng hoạt động.

4. Tần suất, thời hạn thực hiện việc cập nhật một số thông tin, dữ liệu thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Tần suất, thời hạn thực hiện cập nhật một số thông tin, dữ liệu thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được thực hiện như sau:

+ Đối với thông tin, dữ liệu về cá nhân hành nghề môi giới bất động sản, Sở Xây dựng thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu ngay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề;

+ Đối với thông tin, dữ liệu về sàn giao dịch bất động sản, Sở Xây dựng thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động hoặc giải thể sàn giao dịch bất động sản;

+ Đối với thông tin, dữ liệu về số lượng, diện tích nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước, tập thể, cá nhân và thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, Sở Xây dựng phối hợp với cơ quan thống kê địa phương cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo kỳ Điều tra, công bố của cơ quan thống kê;

+ Đối với các thông tin, dữ liệu về nhu cầu từng loại sản phẩm bất động sản nhà ở được tổng hợp dựa trên kế hoạch phát triển nhà hàng năm và 05 năm, Sở Xây dựng thực hiện việc cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản chậm nhất 20 ngày kể từ khi kế hoạch phát triển nhà được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Đối với các thông tin, dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã hoàn thành đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng lên kế hoạch và hoàn thành việc cập nhật trong thời hạn 6 tháng khi có thông báo của Bộ Xây dựng về việc Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản sẵn sàng hoạt động;

+ Đối với chỉ tiêu thống kê quy định tại các biểu mẫu kèm theo Phụ lục I của Thông tư 27/2016/TT-BXD, Sở Xây dựng thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo thời hạn công bố các chỉ tiêu thống kê quy định tại khoản 3 Điều 17 của Thông tư 27/2016/TT-BXD, bao gồm:

Đối với các thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương: công bố trước ngày 20 của tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ công bố;

Đối với các thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia: công bố trước ngày 25 của tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ công bố.

5. Xử lý trong trường hợp hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản chưa đáp ứng yêu cầu cập nhật thông tin 

Trường hợp hạ tầng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản chưa đáp ứng yêu cầu cập nhật thông tin, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, lưu trữ có hệ thống các thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp trong máy chủ của đơn vị và tổ chức cập nhật các thông tin, dữ liệu này khi hệ thống sẵn sàng hoạt động.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Nhà ở

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Danh mục chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 17/08/2021

Pháp luật hiện quy định về danh mục chỉ tiêu thống kế trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 17/08/2021

Bài viết trình bày về nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương

Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 17/08/2021

Bài viết trình bày về nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia

Pháp luật quy định như thế nào về cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản?

Hỏi đáp luật Đất đai 17/08/2021

Bài viết trình bày các quy định về cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Các quy định về việc lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 17/08/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Các quy định về việc thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 18/08/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Các quy định về việc xây dựng và thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 18/08/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản