Các quy định về việc quản lý và sử dụng tiền bồi thường, tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức trong một số trường hợp cụ thể là gì?

Căn cứ tại Khoản 4, Điều 4, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, Điều 6, Thông tư 80/2017/TT-BTC ngày 02/08/2017 của Bộ Tài chính quy định các việc quản lý và sử dụng tiền bồi thường, tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức trong 02 trường hợp cụ thể như sau:

1. Trường hợp 1

Đây là trường hợp tổ chức bị thiệt hại về tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng và phải di dời đến cơ sở mới khi Nhà nước thu hồi đất. 

Trong trường hợp này, tổ chức đó được sử dụng tiền bồi thường tài sản để đầu tư tại cơ sở mới theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

a. Quy định về việc quản lý và sử dụng tiền bồi thường về tài sản đối với doanh nghiệp Nhà nước bị thu hồi đất và di dời đến nơi ở mới 

Trong trường hợp này, số tiền bồi thường tài sản được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

b. Quy định về việc quản lý và sử dụng tiền bồi thường về tài sản đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất và phải di dời đến nơi ở mới 

Trong trường hợp này, số tiền bồi thường tài sản được nộp ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất thuộc trung ương quản lý; ngân sách địa phương đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất thuộc địa phương quản lý).

Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước được ưu tiên bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan để chi thực hiện dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt hoặc chủ trương đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền chấp thuận; trong đó nguồn vốn thực hiện dự án được sử dụng từ số tiền bồi thường thì;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phép mở tài khoản tiền gửi có mục đích tại Kho bạc nhà nước do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị làm chủ tài khoản để tiếp nhận số tiền bồi thường tài sản

- Số tiền đã tiếp nhận vào tài khoản tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan.

- Kho bạc nhà nước các cấp (nơi cơ quan, tổ chức, đơn vị mở tài khoản tiền gửi có mục đích để giao dịch) thực hiện kiểm soát, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư theo quy định về đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước khi đã có trong dự toán ngân sách được giao theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; cơ quan tài chính các cấp thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước.

- Sau khi thực hiện quyết toán dự án hoàn thành, trường hợp không sử dụng hết số tiền đã tiếp nhận vào tài khoản tiền gửi có mục đích để thực hiện dự án đầu tư, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm nộp số tiền còn lại vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất thuộc trung ương quản lý; ngân sách địa phương đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất thuộc địa phương quản lý).

2. Trường hợp 2

Đây là trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất thì không được bồi thường về đất nhưng được hỗ trợ bằng tiền nếu phải di dời đến cơ sở mới do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. 

Mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi thường về đất.

a. Quy định về việc quản lý và sử dụng tiền hỗ trợ đối với doanh nghiệp Nhà nước bị thu hồi đất và di dời đến nơi ở mới

Số tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương đối với doanh nghiệp bị thu hồi đất thuộc trung ương quản lý; ngân sách địa phương đối với doanh nghiệp bị thu hồi đất thuộc địa phương quản lý).

Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước này được ưu tiên bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan để chi thực hiện dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

b. Quy định về việc quản lý và sử dụng tiền hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất và phải di dời đến nơi ở mới 

Việc quản lý tiền và sử dụng tiền hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất và phải di dời đến nơi ở mới được áp dụng tương tự như trường hợp quản lý và sử dụng tiền bồi thường đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất và phải di dời đến nơi ở mới. 

Xem thêm: 

Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất được xử lý như thế nào khi Nhà nước thu hồi đất?

Bồi thường về đất là gì? Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm những nguyên tắc nào ?

Luật Hoàng Anh

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Bồi thường về đất là gì? Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm những nguyên tắc nào ?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày về khái niệm, các nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về cưỡng chế thu hồi đất? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/06/2021

Bài viết trình bày về thành phần Ban cưỡng chế, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất và cưỡng chế khi có khiếu nại về việc thu hồi đất

Các quy định của pháp luật về tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý đất đã thu hồi là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý đất đã thu hồi quy định tại Điều 68, Luật đất đai năm 2013

Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất được xử lý như thế nào khi Nhà nước thu hồi đất?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày về việc xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành