Chi phí bảo trì công trình xây dựng là gì?(P2)

Nếu như trong phần trước chúng tôi đã trình bày về khái niệm, nguồn của chi phí cho công tác bảo trì công trình xây dựng thì trong phần này chúng tôi tiếp tục trình bày về các vấn đề sau: 

Xem thêm: Chi phí bảo trì công trình xây dựng là gì?(P1)

3. Các chi phí thuộc chi phí bảo trì công trình xây dựng

Chi phí bảo trì công trình xây dựng bao gồm: 

a. Chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm 

Chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm gồm chi phí: Lập kế hoạch và dự toán bảo trì công trình xây dựng hàng năm; chi phí kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ; chi phí bảo dưỡng theo kế hoạch bảo trì hàng năm của công trình; chi phí xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về bảo trì công trình xây dựng; chi phí lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình xây dựng.

Chi phí bảo trì định kỳ hàng năm (không bao gồm chi phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình) thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức việc lập dự toán chi phí bảo trì định kỳ hàng năm. Việc quản lý chi phí bảo trì định kỳ hàng năm thực hiện tương ứng nguồn vốn sử dụng thực hiện bảo trì.

b. Chi phí sửa chữa công trình

Chi phí sửa chữa công trình (định kỳ và đột xuất) gồm chi phí sửa chữa phần xây dựng công trình và chi phí sửa chữa phần thiết bị công trình theo quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt, và trường hợp cần bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị công trình để việc khai thác sử dụng công trình đúng công năng và đảm bảo an toàn;

c. Chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng

Chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng gồm các chi phí: Lập, thẩm tra (trường hợp chưa có quy trình bảo trì) hoặc điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng; kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì (nếu có); quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì (nếu có); kiểm tra công trình đột xuất theo yêu cầu (nếu có); đánh giá định kỳ về an toàn của công trình trong quá trình vận hành và sử dụng (nếu có); khảo sát phục vụ thiết kế sửa chữa; lập, thẩm tra thiết kế sửa chữa và dự toán chi phí bảo trì công trình; lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu; giám sát thi công sửa chữa công trình xây dựng, giám sát sửa chữa phần thiết bị công trình; thực hiện các công việc tư vấn khác;

d. Các chi phí khác 

Chi phí khác gồm các chi phí cần thiết khác để thực hiện quá trình bảo trì công trình xây dựng như: kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán; bảo hiểm công trình; phí thẩm định và các chi phí liên quan khác;

đ. Chi phí quản lý bảo trì của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.

Chủ sở hữu công trình là cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu công trình theo quy định của pháp luật. Người quản lý, sử dụng công trình là chủ sở hữu trong trường hợp chủ sở hữu trực tiếp quản lý, sử dụng công trình hoặc là người được chủ sở hữu công trình ủy quyền quản lý, sử dụng công trình trong trường hợp chủ sở hữu không trực tiếp quản lý, sử dụng công trình hoặc là người quản lý, sử dụng công trình theo quy định của pháp luật có liên quan. (căn cứ tại Khoản 18, Khoản 19, Điều 2, Nghị định 06/2021/NĐ-CP).

Trong quá trình thực hiện việc bảo trì, chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình cũng tham gia quản lý công tác bảo trì. 

Bên cạnh chi phí thực hiện bảo trì định kỳ hàng năm, chi phí sửa chữa công trình, chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng, chi phí kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán; bảo hiểm công trình; phí thẩm định và các chi phí liên quan khác thì chi phí bảo trì công trình xây dựng còn bao gồm chi phí quản lý bảo trì của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình

4. Các quy định riêng về chi phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình 

Chi phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình được quy định chi tiết trong từng trường hợp như sau: 

- Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành.

- Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Các quy định về nguồn của chi phí cho công tác bảo trì công trình xây dựng bao gồm vốn nhà nước ngoài đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên đã được chúng tôi trình bày chi tiết tại phần 1. 

- Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình sử dụng vốn khác, khuyến khích chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tham khảo, áp dụng các nội dung nêu trên để xác định chi phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Công trình xây dựng được bảo hành như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 04/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về Chủ thể có trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng, nội dung của việc bảo hành công trình xây dựng và thời hạn bảo hành công trình xây dựng

Công trình xây dựng được bảo hành như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 04/10/2021

Bài viết trình bày về thời hạn bảo hành công trình xây dựng, Mức tiền bảo hành tối thiểu đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công

Công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế thì bị xử lý như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày về xác định thời hạn sử dụng thiết kế theo công trình, trình tự xử lý đối với công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng hết thời hạn sử dụng theo thiết kế, công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp

Công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế thì bị xử lý như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xử lý đối với nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ hết thời hạn sử dụng

Các quy định về việc công trình xây dựng bị dừng khai thác sử dụng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc dừng khai thác sử dụng công trình xây dựng

Việc quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng được quy định như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng

Việc quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng được quy định như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng

Chi phí bảo trì công trình xây dựng là gì?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày về khái niệm, nguồn của chi phí bảo trì công trình xây dựng