Công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào?

Công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất là một quy định quan trọng nhằm đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của người dân trong đó có các thông tin về đất đai. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Căn cứ tại Điều 48, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013), được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, việc công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau:

1. Các quy định về công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất 

1.1. Các quy định về công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh 

Việc công bố công khai quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Cụ thể: 

a. Về thời hạn công bố quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh 

Căn cứ tại Điều 38, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 (sau đây gọi tắt là Luật Quy hoạch năm 2017), chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, toàn bộ nội dung của quy hoạch phải được công bố công khai, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

b. Cơ quan có trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh 

Căn cứ tại Điều 39, Luật Quy hoạch năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

1.2. Các quy định về công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Khoản 2, Điều 48, Luật đất đai năm 2013, được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch quy định về công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện như sau: 

a. Về thời hạn công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

b. Cơ quan có trách nhiệm công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Các quy định về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất 

Khoản 3, Điều 48, Luật đất đai năm 2013, được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch quy định về công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện như sau: 

2.1. Cơ quan có thẩm quyền công bố công khai kế hoạch sử dụng đất 

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất quốc gia tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

2.2. Thời hạn thực hiện việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất

Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ kế hoạch sử dụng đất.

Xem thêm: 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì? Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập dựa trên nguyên tắc nào?

Nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia là gì?

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hệ thống cơ quan chuyên ngành quản lý đất đai ở nước ta được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 24/06/2021

Bài viết trình bày về 04 cơ quan chuyên ngành quản lý đất đai đất đai ở nước ta theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai

Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về đất đai được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 24/06/2021

Bài viết trình bày về vai trò của hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan chuyên ngành quản lý đất đai trong quản lý đất đai ở nước ta hiện nay

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật đất đai hiện nay được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 24/06/2021

Bài viết trình bày về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật đất đai hiện nay

Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 22/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật đất đai về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai, chức năng và kinh phí hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai