Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P1)

Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Các chi phí đầu tư xây dựng là các chi phí thực hiện trong quá trình hoạt động đầu tư xây dựng. Cùng với tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán công trình xây dựng là một trong các nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Khoản 1, Điều 135, Luật Xây dựng năm 2014 quy định dự toán xây dựng là chi phí cần thiết để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu, công việc xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, yêu cầu công việc phải thực hiện và định mức, giá xây dựng. Pháp luật hiện hành quy định dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Điều 13, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về việc thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng công trình như sau: 

1. Thời điểm và thẩm quyền thực hiện việc thẩm định dự toán xây dựng 

- Việc thẩm định dự toán xây dựng công trình được thực hiện đồng thời với việc thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 15/2021/NĐ-CP).

Trong đó, thiết kế cơ là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo. (quy định tại Khoản 41, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014).

- Thẩm quyền thẩm định dự toán xây dựng công trình được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

2. Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với từng trường hợp cụ thể 

2.1. Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng

Khoản 13, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi tại Điểm d, Khoản 1, Điều 1, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 quy định như sau: 

"Điều 3. Giải thích từ ngữ

13. Cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.”

 

Căn cứ tại điểm d khoản 2 Điều 83a Luật Xây dựng năm 2014 được bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, công trình xây dựng thuộc dự án PPP thành phần sử dụng vốn đầu tư công, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng với nội dung sự tuân thủ của pháp luật về việc xác định dự toán xây dựng. 

Xem thêm: Các quy định về dự án PPP, dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, mời quý bạn đọc tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết Giám sát thi công đối với công trình xây dựng bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án PPP là gì?

Bởi lẽ việc thẩm định dự toán xây dựng công trình được thực hiện đồng thời với việc thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. 

Do vậy, khi cơ quan chuyên môn thẩm định thiết kế xây dựng trong trường hợp trên, đồng thời cơ quan chuyên môn về xây dựng cũng thẩm định dự toán xây dựng công trình với các nội dung sau: 

+ Sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định dự toán xây dựng công trình; các căn cứ pháp lý để xác định dự toán xây dựng công trình;

+ Sự phù hợp của dự toán xây dựng công trình với tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt; phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình;

+ Sự phù hợp của nội dung dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 11 Nghị định này với các nội dung và yêu cầu của dự án;

+ Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về việc áp dụng, tham khảo hệ thống định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và các công cụ cần thiết khác theo quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, công bố; về việc vận dụng, tham khảo dữ liệu về chi phí của công trình tương tự và các công cụ cần thiết khác để xác định dự toán xây dựng công trình;

+ Danh mục định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh (nếu có) và phương pháp xác định; xác định danh mục các định mức cần tổ chức khảo sát trong quá trình thi công xây dựng.

Xem thêm: 

Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P2)

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

03 khoản tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ đối với đất khai hoang là gì?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày việc xác định tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ đối với đất khai hoang

03 khoản tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ đối với đất khai hoang là gì?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định tiền sử dụng khi làm Sổ đỏ đối với đất khai hoang

03 khoản tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ đối với đất khai hoang là gì?(P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận khi làm Sổ đỏ đối với đất khai hoang

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về khái niệm, nội dung chi tiết của việc thẩm định đối với từng chủ thể thẩm định cụ thể

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về nội dung chi tiết của việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng đối với từng chủ thể thẩm định cụ thể

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về Nội dung chi tiết của việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng đối với từng chủ thể thẩm định cụ thể, chi phí thẩm định, thẩm tra