Giá ca máy và thiết bị thi công của công trình được xác định như thế nào?

 

Khái quát về giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 

Căn cứ tại Điều 9, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng , giá xây dựng công trình bao gồm đơn giá xây dựng chi tiết (được xác định cho các công tác xây dựng) và giá xây dựng tổng hợp (được xác định theo nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình). 

Bên cạnh đó, Khoản 2, Điều 24, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định đơn giá xây dựng chi tiết của công trình được xác định trên cơ sở định mức xây dựng, giá vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công và các yếu tố chi phí cần thiết khác phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình.

Như vậy, có thể hiểu giá ca máy và thiết bị thi công là một trong các cơ sở để xác định đơn giá chi tiết xây dựng công trình, từ đó xác định giá xây dựng công trình.

Theo quy định tại mục I, Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi là giá ca máy) là mức chi phí bình quân cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng. Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác.

Xác định giá ca máy và thiết thị thi công xây dựng của công trình 

Mục II, Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng quy định về việc xác định giá ca máy và thiết bị thi công của công trình xây dựng trong hai trường hợp như sau: 

Trường hợp 1

Xác định giá ca máy đối với các loại máy và thiết bị thi công chưa được công bố hoặc đã được cấp có thẩm quyền công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình

a. Xác định giá ca máy đối với các loại máy và thiết bị thi công chưa được công bố

Trong trường hợp này, việc xác định giá ca máy đối với các loại máy và thiết bị thi công chưa được công bố được quy định như sau: 

- Phương pháp xác định giá ca máy căn cứ theo hướng dẫn nêu tại Mục III Phụ lục V, Thông tư 13/2021/TT-BXD;

Xem thêm: Các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công được xác định như thế nào?(P1)

- Đối với định mức các hao phí: Số ca năm; định mức khấu hao, sửa chữa, chi phí khác được xác định bằng cách vận dụng định mức các hao phí của loại máy có cùng tính năng kỹ thuật nêu tại Mục V Phụ lục lục V, Thông tư 13/2021/TT-BXD;

 để làm cơ sở xác định giá ca máy thi công;

- Đối với thành phần nhân công khiển máy: được xác định theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy hoặc yêu cầu công nghệ hoặc tham khảo máy có cùng tính năng kỹ thuật nêu tại Mục V Phụ lục lục V, Thông tư 13/2021/TT-BXD;. Đơn giá nhân công xác định theo công bố của tỉnh, thành phố hoặc theo đơn giá nhân công của công trình (nếu được xác định riêng cho công trình).

- Đối với định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng: được xác định theo quy định trong tài liệu kỹ thuật của máy do nhà sản xuất máy công bố về tiêu hao nhiên liệu, năng lượng khi máy hoạt động hoặc theo số liệu mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng của máy tiêu thụ phù hợp với thời gian làm việc thực tế của máy trong ca;

- Nguyên giá của máy và thiết bị thi công được xác định theo hướng dẫn nêu tại điểm c, khoản 1 Mục III Phụ lục lục V, Thông tư 13/2021/TT-BXD;

- Ngoài ra có thể tham khảo giá ca máy của công trình, dự án đã và đang thực hiện sau khi quy đổi về mặt bằng giá tại thời điểm xác định giá ca máy của công trình để quyết định áp dụng.

b. Xác định giá ca máy đối với các loại máy và thiết bị thi công đã được cấp có thẩm quyền công bố nhưng áp dụng cho công trình chưa phù hợp

Trong trường hợp này, việc xác định giá ca máy được quy định như sau: 

- Căn cứ theo bảng định mức các hao phí, các dữ liệu cơ bản và nguyên giá làm cơ sở xác định giá ca máy nêu tại Mục V Phụ lục V, Thông tư 13/2021/TT-BXD điều chỉnh các định mức hao phí, dữ liệu để cập nhật, tính toán lại giá ca máy;

- Giá các yếu tố đầu vào (nhiên liệu, năng lượng; đơn giá nhân công) được xác định phù hợp với công trình và quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

c. Hồ sơ xác định giá ca máy và thiết bị thi công của công trình

Hồ sơ xác định giá ca máy và thiết bị thi công của công trình gồm:

- Các tài liệu liên quan đến thông số kỹ thuật chủ yếu của máy và thiết bị thi công cần xác định, thông tin về nguyên giá máy và thiết bị thi công (hợp đồng, hóa đơn mua bán máy; báo giá của nhà cung cấp máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; nguyên giá máy và thiết bị thi công của công trình/dự án tương tự);

- Thuyết minh, xử lý số liệu, tính toán giá ca máy và thiết bị thi công của công trình.

Trường hợp 2

Đây là trường hợp xác định giá ca máy chờ đợi

Trường hợp cần xác định giá ca máy chờ đợi thì giá ca máy chờ đợi bao gồm các khoản mục chi phí sau: chi phí khấu hao (được tính 50% chi phí khấu hao), chi phí nhân công điều khiển (được tính 50% chi phí nhân công điều khiển) và chi phí khác của máy.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng được quy định như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng

Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng được quy định như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng

Suất vốn đầu tư xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Sự cố về máy, thiết bị được khai báo, báo cáo, giải quyết như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về việc khai báo, báo cáo, giải quyết sự cố về máy, thiết bị

Các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công được xác định như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc xác định khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công

Các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công được xác định như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công

Các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công được xác định như thế nào? (P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công