Các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công được xác định như thế nào?(P1)

Căn cứ tại Điều 9, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng , giá xây dựng công trình bao gồm đơn giá xây dựng chi tiết (được xác định cho các công tác xây dựng) và giá xây dựng tổng hợp (được xác định theo nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình). 

Bên cạnh đó, Khoản 2, Điều 24, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định đơn giá xây dựng chi tiết của công trình được xác định trên cơ sở định mức xây dựng, giá vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công và các yếu tố chi phí cần thiết khác phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình.

Như vậy, có thể hiểu giá ca máy và thiết bị thi công là một trong các cơ sở để xác định đơn giá chi tiết xây dựng công trình, từ đó xác định giá xây dựng công trình.

Theo quy định tại Mục I, Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi là giá ca máy) là mức chi phí bình quân cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng. 

Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác. 

Mục III, Phụ lục V, ban hành kèm theo Thông tư 13/2021/TT-BXD quy định về việc xác định các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình như sau: 

Công thức xác định giá ca máy dựa trên các khoản mục chi phí

Các khoản mục chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy và được xác định theo công thức sau:

CCM = CKH + CSC + CNL + CNC + CCPK

Trong đó:

CCM: giá ca máy (đồng/ca);

CKH: chi phí khấu hao (đồng/ca);

CSC: chi phí sửa chữa (đồng/ca);

CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca);

CNC: chi phí nhân công điều khiển (đồng/ca);

CCPK: chi phí khác (đồng/ca).

Các khoản mục chi phí trong giá ca máy được xác định trên cơ sở nguyên giá máy, định mức các hao phí xác định giá ca máy và giá các yếu tố nhiên liệu, năng lượng, đơn giá nhân công.

Xác định chi phí khấu hao

- Khái niệm chi phí khấu hao 

Trong quá trình sử dụng máy, máy bị hao mòn, giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của máy do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên.

Khấu hao máy là việc tính toán, và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của máy vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của máy để thu hồi vốn đầu tư máy. Khấu hao của máy được tính trong giá ca máy.

- Công thức xác định chi phí khấu hao 

Chi phí khấu hao trong giá ca máy được xác định theo công thức sau:

Ckh = (G - Gth) x Đkh / Nca

Trong đó:

CKH: chi phí khấu hao trong giá ca máy (đồng/ca);

G: nguyên giá máy trước thuế (đồng);

GTH: giá trị thu hồi (đồng);

ĐKH: định mức khấu hao của máy (%/năm);

NCA: số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm).

- Xác định nguyên giá máy:

+ Nguyên giá của máy để tính giá ca máy được xác định theo giá máy mới, phù hợp với mặt bằng thị trường của loại máy sử dụng để thi công xây dựng công trình.

+ Nguyên giá của máy là toàn bộ các chi phí để đầu tư mua máy tính đến thời điểm đưa máy vào trạng thái sẵn sàng sử dụng gồm giá mua máy (không kể chi phí cho vật tư, phụ tùng thay thế mua kèm theo), thuế nhập khẩu (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, chi phí lưu kho, chi phí lắp đặt (lần đầu tại một công trình), chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có), chạy thử, các khoản chi phí hợp lệ khác có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư máy, không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

+ Nguyên giá của máy không bao gồm các chi phí như: chi phí lắp đặt, tháo dỡ trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp và các thiết bị, máy thi công xây dựng tương tự khác từ lần thứ hai trở đi. Các chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán và được tính vào chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình.

- Nguyên giá của máy được xác định trên cơ sở các số liệu sau:

+ Hợp đồng mua bán máy và các chi phí khác liên quan để đưa máy vào trạng thái sẵn sàng hoạt động;

+ Báo giá của nhà cung cấp máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

+ Tham khảo nguyên giá máy từ các công trình/dự án tương tự đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố;

+ Tham khảo nguyên giá máy các địa phương lân cận công bố hoặc tham khảo nguyên giá máy của Bộ Xây dựng nêu tại Mục V Phụ lục này.

- Giá trị thu hồi

Giá trị thu hồi là giá trị phần còn lại của máy sau khi thanh lý, được xác định như sau:

+ Đối với máy có nguyên giá từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) trở lên giá trị thu hồi tính bằng 10% nguyên giá.

+ Không tính giá trị thu hồi với máy có nguyên giá nhỏ hơn 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

+ Định mức khấu hao của máy (%/năm) được xác định trên cơ sở căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định hoặc tham khảo định mức khấu hao của máy nêu tại Mục V Phụ lục V, Thông tư 13/2021/TT-BXD. 

Đối với những máy làm việc ở vùng nước mặn, nước lợ và trong môi trường ăn mòn cao thì định mức khấu hao được điều chỉnh với hệ số 1,05.

+ Số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm) được xác định trên cơ sở số ca làm việc của máy trong năm nêu tại Mục V Phụ lục V, Thông tư 13/2021/TT-BXD.

Xem thêm: 

Các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công được xác định như thế nào? (P2)

Các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công được xác định như thế nào? (P3)

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Phương pháp xác định mức dự toán mới, điều chỉnh mức dự toán được quy định ra sao? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về phương pháp xác định mức dự toán mới, điều chỉnh mức dự toán

Phương pháp xác định mức dự toán mới, điều chỉnh mức dự toán được quy định ra sao? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về phương pháp xác định mức dự toán mới, điều chỉnh mức dự toán

Phương pháp xác định mức dự toán mới, điều chỉnh mức dự toán được quy định ra sao? (P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về phương pháp xác định mức dự toán mới, điều chỉnh mức dự toán mới, điều chỉnh mức dự toán

Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng được quy định như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng

Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng được quy định như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng

Suất vốn đầu tư xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Sự cố về máy, thiết bị được khai báo, báo cáo, giải quyết như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về việc khai báo, báo cáo, giải quyết sự cố về máy, thiết bị