Mô hình tổng thể và việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai được quy định như thế nào?

1. Mô hình tổng thể hệ thống thông tin đất đai 

Điều 5, Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về mô hình tổng thể hệ thống thông tin đất đai như sau:

Hệ thống thông tin đất đai là một thành phần của hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường bao gồm: hệ thống thông tin đất đai cấp Trung ương và hệ thống thông tin đất đai cấp tỉnh 

a. Hệ thống thông tin đất đai cấp Trung ương 

Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia do Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng, kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý và vận hành.

Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được kết nối và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu của các bộ ngành có liên quan đến sử dụng đất.

b. Hệ thống thông tin đất đai cấp tỉnh

Cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh do Văn phòng đăng ký đất đai quản lý, vận hành và cập nhật biến động.

Cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh được tập hợp từ cơ sở dữ liệu đất đai của các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện).

Cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện được xây dựng trên cơ sở tổng hợp dữ liệu đất đai của xã, phường, thị trấn.

Cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh được kết nối và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của các ban ngành khác tại tỉnh.

Cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh được kết nối và đồng bộ với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia qua mạng chuyên dụng.

c. Quy định về việc truy cập vào cơ sở dữ liệu đất đai

Các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường; công chức địa chính xã, phường, thị trấn được truy cập vào cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh thông qua mạng cục bộ (LAN) hoặc mạng diện rộng (WAN) để khai thác, cập nhật thông tin đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền.

d. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế hệ thống thông tin đất đai

Thiết kế tổng thể hệ thống thông tin đất đai để áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước phải được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

2. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 

Việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai được quy định tại Điều 6, Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường như sau: 

Hệ thống thông tin đất đai gồm hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai; hệ thống phần mềm hệ điều hành, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

a. Quy định về xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai phải bảo đảm vận hành theo mô hình tổng thể, đồng thời phải đảm bảo: 

+ Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai bao gồm hệ thống các máy chủ, hệ thống lưu trữ, thiết bị mạng, máy trạm, thiết bị ngoại vi và các thiết bị hỗ trợ khác.

+ Hạ tầng mạng kết nối sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, mạng diện rộng ngành tài nguyên và môi trường hoặc mạng truyền số liệu do các nhà dịch vụ cung cấp; trong đó ưu tiên sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

b. Quy định về xây dựng hệ thống phần mềm 

Hệ thống phần mềm phải bảo đảm theo thiết kế tổng thể của hệ thống thông tin đất đai được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Bảo đảm nhập liệu, quản lý, cập nhật được thuận tiện đối với toàn bộ dữ liệu đất đai;

+ Bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu trong việc cập nhật, chỉnh lý dữ liệu đất đai; bảo đảm việc phân cấp chặt chẽ đối với quyền truy cập thông tin trong cơ sở dữ liệu;

+ Thể hiện thông tin đất đai theo hiện trạng và lưu giữ được thông tin biến động về sử dụng đất trong lịch sử;

+ Thuận tiện, nhanh chóng, chính xác trong việc khai thác các thông tin đất đai.

c. Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia 

Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia phải bảo đảm theo thiết kế tổng thể của hệ thống thông tin đất đai và chuẩn dữ liệu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

+ Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tại Trung ương được xây dựng từ các nguồn dữ liệu về đất đai được lưu trữ tại Trung ương; tích hợp và đồng bộ từ cơ sở dữ liệu đất đai của các địa phương; tích hợp kết quả điều tra cơ bản và các dữ liệu, thông tin có liên quan đến đất đai do các Bộ, ngành cung cấp; các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai;

+ Cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương được xây dựng từ kết quả đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thống kê, kiểm kê đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất và bản đồ giá đất; điều tra cơ bản về đất đai; thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

Xem thêm: 

Hệ thống thông tin đất đai được quản lý ra sao và được khai thác dưới hình thức nào?

Việc cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai được quy định như thế nào?

 

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền được xác định như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 23/06/2021

Bài viết trình bày về việc xác định tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền mà không đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng tiến độ chậm, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất

Tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền được xác định như thế nào? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 23/06/2021

Bài viết trình bày về việc xác định tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền trong một số trường hợp cụ thể , xác định tiền phải nộp khi được gia hạn sử dụng đất

Tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 23/06/2021

Bài viết trình bày về việc xác định tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở

Đơn giá thuê đất được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 23/06/2021

Bài viết trình bày về việc xác định đơn giá thuê đất trong một số trường hợp cụ thể