Việc cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai được quy định như thế nào?

Cập nhật tức là việc sửa dữ liệu sau khi xảy ra các thay đổi. Việc cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai được quy định tại Chương IV, Thông tư 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/04/2017 của Bộ tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Thông tư 05/2017/TT-BTNMT), bao gồm việc cập nhật các thành phần trong hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cụ thể như sau:

1. Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính

Căn cứ tại Điều 79, Thông tư 05/2017/TT-BTNMT, việc cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính được quy định như sau:

a. Khi nào tiến hành việc cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính 

Cơ sở dữ liệu địa chính được cập nhật, chỉnh lý liên tục, thường xuyên ngay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

b. Cơ quan tiến hành cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện việc nhập thông tin và quét hồ sơ do người sử dụng đất, người quản lý đất nộp khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai và luân chuyển hồ sơ số qua hệ thống thông tin đất đai theo quy trình xử lý thủ tục hành chính.

Việc nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu địa chính được cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính thực hiện trên hệ thống thông tin đất đai thông qua phần mềm ứng dụng khi giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

c. Nguyên tắc cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính 

Thông tin cập nhật phải đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất đồng thời trên các khối dữ liệu gồm: dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính, dữ liệu hồ sơ quét, dữ liệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình điện tử đã được thiết lập trên hệ thống tương ứng với thủ tục hành chính theo quy định và được thiết lập chế độ bảo vệ (chỉ cho phép đọc) sau khi kết thúc thủ tục hành chính.

2. Cập nhật cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai

Căn cứ tại Điều 80, Thông tư 05/2017/TT-BTNMT, việc cập nhật cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai được quy định như sau: 

a. Thời gian tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai

Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai được cập nhật theo các kỳ thống kê, kiểm kê sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố.

b. Cơ quan thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai

Tổng cục Quản lý đất đai thực hiện việc cập nhật dữ liệu vào hệ thống đối với cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai do cơ quan Trung ương xây dựng.

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc cập nhật dữ liệu vào hệ thống đối với cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng.

3. Cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ tại Điều 81, Thông tư 05/2017/TT-BTNMT, việc cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau: 

a. Thời gian tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cập nhật theo kết quả điều chỉnh trong kỳ hoặc kết quả lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của kỳ tiếp theo sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

b. Cơ quan thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Tổng cục Quản lý đất đai thực hiện việc cập nhật dữ liệu vào hệ thống đối với cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do cơ quan Trung ương xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cập nhật dữ liệu vào hệ thống đối với cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng.

4. Cập nhật cơ sở dữ liệu giá đất

Căn cứ tại Điều 82, Thông tư 05/2017/TT-BTNMT, việc cập nhật cơ sở dữ liệu giá đất được quy định như sau: 

a. Căn cứ cập nhật cơ sở dữ liệu giá đất

Cơ sở dữ liệu giá đất được cập nhật theo kết quả xác định giá đất tại khu vực giáp ranh; xây dựng, điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất; định giá đất cụ thể; trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Phiếu thu thập thông tin về thửa đất; Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

b. Cơ quan thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu giá đất

Tổng cục Quản lý đất đai thực hiện việc cập nhật dữ liệu vào hệ thống đối với cơ sở dữ liệu giá đất do cơ quan Trung ương xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cập nhật dữ liệu vào hệ thống đối với cơ sở dữ liệu giá đất do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng.

Xem thêm: 

Quy định chung của pháp luật về cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia là gì?

Mô hình tổng thể và việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai được quy định như thế nào?

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hình thức khai thác thông tin đất đai qua internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 23/06/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và trách nhiệm của cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai khi khai thác dữ liệu trên mạng internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn SMS

Các quy định về việc khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 23/06/2021

Bài viết trình bày về trình tự, thủ tục khai thác dữ liệu đất đai, thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai và những trường hợp không cung cấp dữ liệu khi khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

Tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về hệ thống thông tin đất đai cần đáp ứng các điều kiện gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 23/06/2021

Bài viết trình bày về các điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về hệ thống thông tin đất đai

Tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng hệ thống thông tin đất đai cần đáp ứng các điều kiện gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 23/06/2021

Bài viết trình bày về các điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng hệ thống thông tin đất đai