Hệ thống thông tin đất đai được quản lý ra sao và được khai thác dưới hình thức nào?

Pháp luật hiện hành quy định về việc quản lý hệ thống khai thác thông tin và các hình thức khai thác hệ thống thông tin tại Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 13/08/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Thông tư 34/2014/TT-BTNMT), cụ thể như sau:

1. Hệ thống thông tin đất đai là gì? 

Hệ thống thông tin đất đai được thiết kế tổng thể và xây dựng thành một hệ thống thống nhất trên phạm vi cả nước, phục vụ đa mục tiêu; theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, quốc tế được công nhận tại Việt Nam.

Hệ thống thông tin đất đai gồm các thành phần cơ bản sau đây:

+ Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai;

+ Hệ thống phần mềm hệ điều hành, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng;

+ Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Xem thêm: 

Quy định chung của pháp luật về cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia là gì?

Việc cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai được quy định như thế nào?

2. Quy định về việc quản lý hệ thống thông tin đất đai 

a. Trách nhiệm của Tổng cục Quản lý đất đai

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 8, Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm giúp Bộ tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc như:

+ Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và thực hiện dịch vụ công điện tử trong lĩnh vực đất đai;

+ Tích hợp kết quả điều tra cơ bản và các dữ liệu, thông tin có liên quan đến đất đai do các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan cung cấp;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác hệ thống thông tin đất đai và thực hiện dịch vụ công điện tử trong lĩnh vực đất đai tại địa phương;

+ Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành quy định về phân quyền truy cập vào hệ thống thông tin đất đai; quản lý việc kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu với cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương;

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt phần mềm trong hệ thống thông tin đất đai.

b. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác hệ thống thông tin đất đai tại địa phương.

c. Trách nhiệm của Sở tài nguyên và Môi trường 

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 8, Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, Sở tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin đất đai trong phạm vi toàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương; Trung tâm công nghệ thông tin quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật cơ sở dữ liệu của địa phương.

Đồng thời, Sở tài nguyên và Môi trường còn chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, khai thác và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm: Việc cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai được quy định như thế nào?

3. Các hình thức khai thác thông tin đất đai

Căn cứ tại Điều 9, Thông tư 34/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a, Khoản 3, Điều 1, Thông tư 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ tài nguyên và Môi trường, hệ thông thông tin đất đai được khai thác thông qua 02 hình thức: Khai thác thông tin đất đai qua mạng internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn SMS và khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai.

Việc khai thác thông tin phải trả phí khai thác và sử dụng tài liệu. Các thông tin đất đai được công bố công khai bao gồm:

+ Danh mục dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu đất đai; 

+ Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

+ Khung giá đất, bảng giá đất đã công bố; 

+ Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

+ Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

Xem thêm: Mô hình tổng thể và việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai được quy định như thế nào?

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về hệ thống thông tin đất đai cần đáp ứng các điều kiện gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 23/06/2021

Bài viết trình bày về các điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về hệ thống thông tin đất đai

Tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng hệ thống thông tin đất đai cần đáp ứng các điều kiện gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 23/06/2021

Bài viết trình bày về các điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Việc cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 23/06/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, Cập nhật cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai, Cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Cập nhật cơ sở dữ liệu giá đất

Các quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu đất đai là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 25/06/2021

Bài viết trình bày về các quy định của pháp luật trong việc bảo đảm an toàn dữ liệu đất đai và bảo mật dữ liệu đất đai