Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Nếu như trong phần trước, Luật Hoàng Anh đã trình bày về việc thành lập, chức năng và kinh phí hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai thì trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai, cụ thể như sau: 

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai

Căn cứ theo quy định tại Điều 2, Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/04/2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ tài chính, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai gắn liền với chức năng của mình như sau: 

a. Với chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, Văn phòng đăng ký đất đai có nhiệm vụ thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

b. Với chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Văn phòng đăng ký đất đai có nhiệm vụ: thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

c. Với chức năng xây dựng, quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai có nhiệm vụ lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

d. Gắn với chức năng thống kê và kiểm kê đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai có nhiệm vụ thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính, kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

e. Với chức năng cung cấp thông tin đất đai theo quy định, Văn phòng đăng ký đất đai có nhiệm vụ cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Văn phòng đất đai còn có nhiệm vụ thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật, thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật, thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật và quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

2. Về cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai

Điều 3, Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/04/2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ tài chính quy định về cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai như sau:

a. Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai 

Văn phòng đăng ký đất đai có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

b. Về tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai 

Văn phòng đăng ký đất đai bao gồm:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Đối với Phòng kế hoạch - Tài chính, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định thành lập đối với Văn phòng đăng ký đất đai có từ 15 Chi nhánh trở lên.

+ Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận;

+ Phòng Thông tin - Lưu trữ;

+ Phòng Kỹ thuật địa chính;

+ Các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Số lượng các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là đơn vị hạch toán phụ thuộc; có con dấu riêng và được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn.

c. Về cơ quan có quyền quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong Văn phòng đăng ký đất đai 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền:

+ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai; 

+ Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Văn phòng đăng ký đất đai và Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật

+ Phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh.

Xem thêm: Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Trách nhiệm của Văn phòng đăng ký đất đai trong việc đăng kí, cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở trong dự án phát triển nhà ở là gì?

Cơ chế hoạt động và cơ chế phối hợp của Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Luật Hoàng Anh   

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về cưỡng chế thu hồi đất? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/06/2021

Bài viết trình bày về đối tượng áp dụng cưỡng chế, nguyên tắc thực hiện, điều kiện, thẩm quyền ban hành, trình tự thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, vì lợi ích quốc gia, công cộng là gì ?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về việc bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, vì lợi ích quốc gia, công cộng

Cơ chế hoạt động và cơ chế phối hợp của Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 22/06/2021

Bài viết trình bày về cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai và cơ chế phối hợp của Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan khác

Các quy định của pháp luật về địa giới hành chính là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày về khái niệm địa giới hành chính là gì? và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định địa giới hành chính, hồ sơ quản lý địa giới hành chính và giải quyết tranh chấp địa giới hành chính