Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng là gì?(P1)

Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Các chi phí đầu tư xây dựng là các chi phí thực hiện trong quá trình hoạt động đầu tư xây dựng. Chỉ số giá xây dựng công trình là một trong những nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Khái quát về chỉ số giá xây dựng 

Khoản 1, Điều 27, Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định: 

"Điều 27. Chỉ số giá xây dựng 

1. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian, làm cơ sở xác định, điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng." 

Từ quy định trên, có thể hiểu chỉ số giá xây dựng là một mức, một tiêu chuẩn, qua đó ta thấy được sự thay đổi của giá xây dựng theo thời gian. 

Đồng thời chỉ số giá xây dựng còn là cơ sở để xác định, điều chỉnh các nội dung khác trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng như: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Các quy định chung về việc xác định chỉ số giá xây dựng 

Phụ lục II, ban hành kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chung về việc xác định chỉ số giá xây dựng như sau:

Trình tự xác định chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng được xác định theo các trình tự sau:

- Xác định thời điểm tính toán gồm thời điểm gốc và thời điểm so sánh;

- Lựa chọn các yếu tố đầu vào;

- Thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu;

- Xác định chỉ số giá xây dựng.

Thời điểm xác định chỉ số giá xây dựng

- Thời điểm xác định chỉ số giá xây dựng để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố gồm:

+ Thời điểm gốc được quy định tại Thông tư 11/2021/TT-BXD, cụ thể Khoản 5, Điều 10, Thông tư 11/2021/TT-BXD quy định thời điểm gốc là năm 2020, thời điểm so sánh là thời điểm công bố chỉ số giá xây dựng so với thời điểm gốc. Bộ Xây dựng quy định về thời điểm thay đổi thời điểm gốc để các địa phương điều chỉnh cho phù hợp.

+ Thời điểm so sánh là các tháng, quý và năm công bố chỉ số giá xây dựng so với thời điểm gốc.

- Trường hợp xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình cụ thể thì chủ đầu tư phải căn cứ vào tiến độ và các điều kiện thực hiện công việc để lựa chọn thời điểm gốc, thời điểm so sánh cho phù hợp.

Lựa chọn các yếu tố chi phí đầu vào

Các yếu tố chi phí đầu vào đại diện là các chi phí về loại vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng chủ yếu cho công trình hoặc loại công trình. 

Việc lựa chọn loại vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng chủ yếu để xác định chỉ số giá xây dựng được quy định tại Thông tư 11/2021/NĐ-CP. 

Khoản 4, Điều 10, Thông tư 11/2021/TT-BXD quy định chi tiết hơn về các yếu tố chi phí này như sau:

Các yếu tố chi phí đầu vào đại diện để xác định chỉ số giá xây dựng là các chi phí về loại vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng chủ yếu cho công trình hoặc loại công trình; và được lựa chọn theo nguyên tắc tổng tỷ trọng chi phí cho các loại vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng chủ yếu này phải chiếm trên 80% trong chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng tương ứng của công trình. 

Danh mục vật liệu để xác định chỉ số giá xây dựng phải được thống nhất về chủng loại, quy cách, nhãn mác.

 Danh mục nhân công xây dựng để xác định chỉ số giá xây dựng phải được thống nhất về nhóm, cấp bậc thợ. 

Danh mục máy và thiết bị thi công để xác định chỉ số giá xây dựng phải được thống nhất về chủng loại và công suất.

Giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 8 và các quy định tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 9 Thông tư 11/2021/TT-BXD.

Xem thêm:

Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng là gì?(P2)

Giá xây dựng công trình là gì?

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh

 

 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng bị xử lý như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 25/10/2021

Bài viết trình bày về việc xử lý các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng

Công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng bị xử lý như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 25/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc xử lý trong trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm gì trong việc quản lý thi công xây dựng công trình? (P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 25/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quản lý thi công xây dựng công trình

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm gì trong việc quản lý thi công xây dựng công trình? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng trong quản lý thi công xây dựng công trình

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm gì trong việc quản lý thi công xây dựng công trình? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của nhà thầu thi công trong việc quản lý thi công xây dựng công trình

Các quy định của pháp luật về điều tra sự cố về máy, thiết bị và hồ sơ xử lý sự cố về máy, thiết bị là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về việc điều tra sự cố về máy, thiết bị và hồ sơ xử lý sự cố về máy, thiết bị

Đơn giá nhân công xây dựng của công trình được xác định theo phương pháp nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về phương pháp xác nhj đơn giá nhân công xây dựng của công trình

Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng là gì?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng