Phương pháp xác định mức dự toán mới, điều chỉnh mức dự toán được quy định ra sao? (P1)

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày các quy định về phương pháp xác định mức dự toán mới, điều chỉnh mức dự toán. 

Khái quát về định mức dự toán và các trường hợp xác định mức dự toán mới, điều chỉnh mức dự toán

Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Các chi phí đầu tư xây dựng là các chi phí thực hiện trong quá trình hoạt động đầu tư xây dựng. Định mức xây dựng là một trong những nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Hệ thống định mức xây dựng gồm định mức kinh tế-kỹ thuật và định mức chi phí. Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm định mức cơ sở và định mức dự toán.

Điểm a, Khoản 3, Điều 20, Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định định mức dự toán là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình. Định mức dự toán được áp dụng, tham khảo để lập dự toán xây dựng, là căn cứ để xác định giá xây dựng công trình, làm cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 21, Nghị định 10/2021/NĐ-CP, việc xác định định mức dự toán mới cho công trình được thực hiện đối với các công tác xây dựng chưa được quy định hoặc đã được quy định nhưng sử dụng công nghệ thi công mới, biện pháp thi công, điều kiện thi công chưa quy định trong hệ thống định mức xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Việc điều chỉnh định mức dự toán được thực hiện đối với công tác xây dựng đã quy định trong hệ thống định mức xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa phù hợp với thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình.

Xác định mức dự toán mới của công trình

Mục I, Phụ lục III, ban hành kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc xác định mức dự toán mới cho công trình như sau: 

Việc xác định định mức dự toán mới của công trình được thực hiện đối với các công tác xây dựng chưa được quy định hoặc đã được quy định nhưng sử dụng công nghệ thi công mới, biện pháp thi công, điều kiện thi công chưa quy định trong hệ thống định mức dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

Các phương pháp xác định mức dự toán mới cho công trình 

Định mức dự toán được xác định bằng các phương pháp sau:

- Tính toán theo hồ sơ thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công, biện pháp thi công được dự kiến.

- Theo số liệu thống kê của công trình đã thực hiện.

- Tổ chức khảo sát, thu thập số liệu từ thi công thực tế.

Các quy định về việc thực hiện xác định mức dự toán dựa trên các phương pháp quy định tại mục 2.1.

Tổ chức, cá nhân xác định dự toán xây dựng căn cứ vào phương pháp quy định tại khoản 2.1, 2.2 nêu trên hoặc kết hợp hai phương pháp này để xác định định mức dự toán mới cho công trình, phục vụ việc xác định giá xây dựng công trình và chi phí đầu tư xây dựng của dự án.

Chủ đầu tư tổ chức khảo sát, thu thập số liệu từ thi công thực tế theo phương pháp quy định tại mục c để xác định hoặc chuẩn xác lại các nội dung của định mức trong quá trình thi công xây dựng. Trong quá trình tính toán có thể kết hợp tính toán theo phương pháp quy định tại mục a, sử dụng số liệu thống kê theo phương pháp quy định tại mục b nêu trên để xác định định mức.

Xem thêm: 

Phương pháp xác định mức dự toán mới, điều chỉnh mức dự toán được quy định ra sao? (P2)

Phương pháp xác định mức dự toán mới, điều chỉnh mức dự toán được quy định ra sao? (P3)

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm gì trong việc quản lý thi công xây dựng công trình? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của nhà thầu thi công trong việc quản lý thi công xây dựng công trình

Các quy định của pháp luật về điều tra sự cố về máy, thiết bị và hồ sơ xử lý sự cố về máy, thiết bị là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về việc điều tra sự cố về máy, thiết bị và hồ sơ xử lý sự cố về máy, thiết bị

Đơn giá nhân công xây dựng của công trình được xác định theo phương pháp nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về phương pháp xác nhj đơn giá nhân công xây dựng của công trình

Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng là gì?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng là gì?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng