Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện đánh giá an toàn chương trình là gì?

Đánh giá an toàn công trình là một trong những công việc vô cùng quan trọng, được thực hiện để đảm bảo an toàn cho người sử dụng trước khi đưa công trình vào sử dụng. Bên cạnh các nội dung và trình tự đánh giá an toàn, Điều 38, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 06/2021/NĐ-CP) quy định về trách nhiệm đánh giá an toàn công trình như sau:

Xem thêm: Nội dung và trình tự đánh giá an toàn công trình được quy định như thế nào như thế nào?

1. Trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình trong việc đánh giá an toàn công trình

Khi đánh giá an toàn công trình, chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình có các trách nhiệm sau: 

- Tổ chức thực hiện việc đánh giá an toàn công trình theo đúng trình tự. 

Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình được quyền tự thực hiện nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức kiểm định có đủ điều kiện năng lực thực hiện đánh giá an toàn công trình;

Xem thêm: Trình tự thực hiện đánh giá an toàn công trình được chúng tôi trình bày trong bài viết Nội dung và trình tự đánh giá an toàn công trình được quy định như thế nào như thế nào?

Điều kiện của tổ chức thẩm định được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết việc đánh giá an toàn công trình được thực hiện như thế nào?

- Bàn giao hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác đánh giá an toàn công trình cho tổ chức kiểm định làm cơ sở để lập đề cương đánh giá an toàn công trình, bao gồm: hồ sơ bảo trì công trình, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công, lý lịch thiết bị lắp đặt vào công trình và các hồ sơ, tài liệu cần thiết khác phục vụ công tác đánh giá an toàn công trình. Trường hợp không có hồ sơ hoặc hồ sơ của công trình không đủ thông tin phục vụ công tác đánh giá an toàn, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện khảo sát và lập hồ sơ hiện trạng công trình để phục vụ công tác đánh giá an toàn;

- Tổ chức thẩm tra và phê duyệt đề cương đánh giá an toàn công trình;

- Tổ chức giám sát việc thực hiện công tác đánh giá an toàn công trình;

- Xem xét và xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình;

- Gửi 01 bản báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh;

+ Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với công trình chuyên ngành nằm trên địa bàn 02 tỉnh trở lên theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 52 Nghị định 06/2021/NĐ-CP; cụ thể: 

Bộ Xây dựng đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ qua đô thị);

Bộ Giao thông vận tải đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trừ các công trình do Bộ Xây dựng quản lý;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Bộ Công Thương đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp trừ các công trình do Bộ Xây dựng quản lý;

+ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với công trình phục vụ quốc phòng, an ninh.

- Lưu trữ hồ sơ đánh giá an toàn vào hồ sơ phục vụ công tác bảo trì công trình xây dựng.

2. Trách nhiệm của tổ chức đánh giá an toàn công trình

Trong khi thực hiện việc đánh gá an toàn công trình, tổ chức đánh giá an toàn công trình có trách nhiệm sau:  

+ Lập đề cương đánh giá an toàn công trình phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và các quy định của hợp đồng xây dựng, trình chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phê duyệt;

+ Thực hiện đánh giá an toàn công trình theo đề cương được phê duyệt;

+ Lập báo cáo kết quả đánh giá an toàn và trình chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình theo quy định;

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng công tác đánh giá an toàn do mình thực hiện. Việc xác nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về công tác đánh giá an toàn do tổ chức kiểm định thực hiện.

3. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc đánh giá an toàn công trình  

Khi đánh giá an toàn công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

+ Rà soát các công trình xây dựng thuộc đối tượng phải đánh giá an toàn công trình trên địa bàn; quy định lộ trình và yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ chức thực hiện việc đánh giá an toàn công trình đối với các công trình theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP;

+ Đối với các công trình trên mà chưa xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đánh giá an toàn công trình đối với các công trình theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các yêu cầu đối với việc thi công xây dựng công trình và quản lý thi công xây dựng công trình được quy định ra sao?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/09/2021

Bài viết trình bày về các yêu cầu đối với việc thi công xây dựng công trình và quản lý thi công xây dựng công trình

Thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050, Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng không nung, cát là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/09/2021

Bài viết trình bày về chiến lược phát triển vật liệu xây dựng không nung, cát thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050

Việc sử dụng và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/09/2021

Bài viết trình bày về việc sử dụng và chất lượng vật liệu xây dựng

Việc quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng được quy định ra sao? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng

Việc quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng được quy định ra sao?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/09/2021

Bài viết trình bày về quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng

Việc quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng được quy định ra sao?(P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/09/2021

Bài viết trình bày về quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng