Trình tự, thủ tục xây dựng khung giá đất là gì? (P2)

Nếu như trong phần trước, chúng tôi đã trình bày về công tác chuẩn bị, xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị trong xây dựng khung giá đất và điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường, các yếu tố tự nhiên , kinh tế-xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất thì trong phần này chúng tôi tiếp tục tìm hiểu về các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục xây dựng khung giá đất, cụ thể như sau: 

Xem thêm: Các quy định chung của pháp luật về khung giá đất là gì?

1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành

Căn cứ tại Điều 8, Thông tư 69/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ tài nguyên và Môi trường, hoạt động phân tích, đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành bao gồm các hoạt động: 

+ Rà soát, tổng hợp mức giá đất tối thiểu, tối đa của các loại đất trong bảng giá đất theo loại xã, loại đô thị của từng tỉnh theo vùng kinh tế.

+ Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành theo từng vùng kinh tế.

+ Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành theo từng vùng kinh tế.

+ Lấy ý kiến về việc đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành và đề xuất mức giá đất tối thiểu, tối đa cho từng loại đất của các tỉnh.

+ Tổng hợp ý kiến đề xuất mức giá đất tối thiểu, tối đa cho từng loại đất của các tỉnh.

2. Xây dựng khung giá đất và Tờ trình về việc ban hành khung giá đất

Điều 9, Thông tư 69/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về việc xây dựng khung giá đất và Tờ trình về việc ban hành khung giá đất như sau: 

+  Tổng hợp, phân tích, đánh giá mức giá đất tối thiểu, tối đa theo kết quả điều tra giá đất thị trường của từng vùng kinh tế, khung giá đất hiện hành và đề xuất mức giá đất tối thiểu, tối đa cho từng loại đất của các tỉnh.

+ Xây dựng dự thảo khung giá đất theo tùng vùng kinh tế bao gồm: dự thảo khung giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; dự thảo khung giá đất trồng cây lâu năm; dự thảo khung giá đất rừng sản xuất; dự thảo khung giá đất nuôi trồng thủy sản; dự thảo khung giá đất làm muối; dự thảo khung giá đất ở tại nông thôn; dự thảo khung giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; dự thảo khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; dự thảo khung giá đất ở tại đô thị; dự thảo khung giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; dự thảo khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị.

+ Đánh giá tác động của dự thảo khung giá đất đến kinh tế, xã hội.

+ Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng dự thảo khung giá đất.

+ Xây dựng Tờ trình về việc ban hành khung giá đất

+ Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Dự án xây dựng khung giá đất.

+ Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo khung giá đất.

+ Chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Khung giá đất.

3. Thẩm định khung giá đất 

Căn cứ tại Điều 10, Thông tư 69/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ tài nguyên và Môi trường, Khoản 3, Điều 8 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, trách nhiệm thẩm định dự thảo khung giá đất thuộc về Bộ Tài chính.

4. Hoàn thiện khung giá đất trình Chính phủ ban hành 

Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm hoàn thiện khung giá đất, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ xem xét, ban hành.

5. Hồ sơ xây dựng khung giá đất

Khoản 2, Điều 8, Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định hồ sơ xây dựng khung giá đất trình Chính phủ ban hành bao gồm: tờ trình về việc ban hành khung giá đất; dự thảo khung giá đất; báo cáo thuyết minh xây dựng khung giá đất; văn bản thẩm định khung giá đất.

Xem thêm: Trình tự, thủ tục xây dựng khung giá đất là gì? (P1)

Luật Hoàng Anh 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P4)

Hỏi đáp luật Đất đai 09/07/2021

Bài viết trình bày về việc tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường khi xây dựng bảng giá đất

Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P5)

Hỏi đáp luật Đất đai 09/07/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, thẩm định dự thảo, hoàn thiện dự thảo trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; quyết định ban hành bảng giá đất

Căn cứ xây dựng và nội dung bảng giá đất là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 09/07/2021

Bài viết trình bày về căn cứ xây dựng và nội dung bảng giá đất

Trình tự, thủ tục xây dựng khung giá đất là gì? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 09/07/2021

Bài viết trình bày về công tác chuẩn bị, Xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị và điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin trong xây dựng khung giá đất